Struktura pracoviště

 • RS centrum - Lůžková část

  Centrum využívá pro hospitalizaci svých pacientů lůžkový fond Neurologické kliniky FNO (standardní oddělení, výjimečně JIP v případě těžkých stavů, které ohrožují nemocného selháváním vitálních funkcí) a Oddělení dětské neurologie v případě dětských pacientů.  K hospitalizaci jsou zpravidla indikováni nemocní vyžadující specializovanou léčbu (plazmaferézy, podání cytostatik, biologické terapie…) nebo ti, u nichž došlo k výraznému zhoršení stavu, které není možno dále řešit ambulantně.

 • RS centrum - Ambulantní část

   

  Poskytuje objemově převážnou většinu péče o pacienty s demyelinizačními onemocněními. V jednotlivých ambulancích je vedena specializovaná léčba včetně řešení případných nežádoucích účinků, je prováděna konzultační činnost. V ambulantní části se nachází také infuzní stacionář, kde jsou podávány infuze zejména kortikoidů a biologické léčby. Centrum také nabízí ambulantní vyšetření mozkomíšního moku. V ambulantním traktu také sídlí psycholožka RS centra, která jednak provádí vyšetřování kognitivních funkcí pacientů s demyelinizačními onemocněními a jednak také poskytuje psychoterapii.

 • RS centrum - Rehabilitační péče

   

  Je realizována v úzké spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, která má vyhrazenu ambulanci pro pacienty s demyelinizačním onemocněním - Mezioborová ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy (MUDr. Anna Čajková), v níž probíhá poradenská činnost a spolu s pacientem je stanoven specifický rehabilitační program, který je realizován fyzioterapeuty vyčleněnými pro RS centrum. V indikovaných případech (např. doléčení po těžkém relapsu nemoci) je také možno využít lůžkového fondu kliniky. Centrum dále spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné a rehabilitační péče: RÚ Hrabyně a Chuchelná, Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově a další lázeňská a rehabilitační zařízení v regionu specializovaná na péči o pacienty s demyelinizačním onemocněním.

 • Spolupracující pracoviště v rámci FNO

   

  Centrum úzce spolupracuje s celou řadou klinických i laboratorních pracovišť v rámci FNO a to nejen na úrovni vyšetřování a léčby pacientů, ale také v rámci vědecké činnosti.

×
PředchozíDalší
Načítání