Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Centrum pro poruchy spánku a bdění

Kontakt:

597 374 496 - sestra

 

Umístění: Budova L
Lůžková část, 6. patro

 

Ordinační doba:

 

st: 8,00 - 12,30

čt:  8,00 - 12,30
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

MUDr. Ariunjargal Togtokhjargal

pá: 13:00 - 15,00
MUDr. Jana Slonková,Ph.D.

Centrum se specializuje na dětské i dospělé pacienty s poruchami spánku a bdění. V současnosti má centrum k dispozici 2 polysomnografické přístroje, 2 lůžka, z nichž jedno je vybaveno video monitorovacím systémem pro možnost synchronního zaznamenání polysomnografického a video záznamu. V rámci činnosti centra je využívána i metoda limitované polygrafie s možností vyšetření pacienta na jeho domovském oddělení. Centrum je multioborové, kromě specialistů - neurologů, se na činnosti podílí i lékař kliniky TRN, lékař ORL, úzce spolupracujeme s psychiatrem. Na laboratoř navazuje činnost ambulantního specialisty, který dle výsledků vyšetření stanoví další léčebný postup.

Hlavními indikacemi pro vyšetření v Centru pro poruchu spánku a bdění je nespavost, nadměrná spavost, poruchy dýchání ve spánku, motorický neklid dolních končetin ve spánku, abnormní jednání ve spánku a další patologické stavy spojené se spánkem.

Centrum zajišťuje pacientům se zjištěnou ventilační poruchou ve spánku při splnění všech indikačních kritérií daných zdravotní pojišťovnou léčbu přetlakovou ventilační metodou (CPAP, BiPAP), s následnými kontrolami v Centru pro optimalizaci funkce uvedených přístrojů.×
PředchozíDalší
Načítání