Jednotka intenzivní péče

  • Jednotka intenzivní péče

     

    Oddělení zajišťuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, onemocněním nervosvalového aparátu a po kraniocerebrálním poranění, u kterých dochází k ohrožení selháním, či samotnému selhání některé z vitálních funkcí. K dispozici je 6 lůžek komplexně vybavených přístroji i personálně dle požadavků pro nejvyšší kategorii intenzivní péče, tak aby bylo možné zajistit kontinuální monitorování a podporu ventilace, hemodynamiky, léčbu epileptického statu a stavů, které vyžadují kontinuální či intermitentní eliminační metodu.

    Na lůžkách neurologické JIP je již od doby jejího vzniku v roce 1995 poskytována vysoce specializovaná péče o pacienty, nejen z moravskoslezského kraje, s těžkými formami akutní polyradikuloneuritidy a nemocné v myasthenické krizi. Úzká spolupráce s Neurochirurgickou klinikou, Klinikou anestesie, resuscitace a intenzivní medicíny, Interní klinikou a ostatními oborovými jednotkami intenzivní péče je významná pro kvalitní péči, stejně jako diagnostické zázemí poskytované Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem laboratorních metod.


Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání