Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče

Kontakt:
597 372 655


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 2. patro

Oddělení zajišťuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, onemocněním nervosvalového aparátu a po kraniocerebrálním poranění, u kterých dochází k ohrožení selháním, či samotnému selhání některé z vitálních funkcí. K dispozici je 6 lůžek komplexně vybavených přístroji i personálně dle požadavků pro nejvyšší kategorii intenzivní péče, tak aby bylo možné zajistit kontinuální monitorování a podporu ventilace, hemodynamiky, léčbu epileptického statu a stavů, které vyžadují kontinuální či intermitentní eliminační metodu. Na lůžkách neurologické JIP je již od doby jejího vzniku v roce 1995 poskytována vysoce specializovaná péče o pacienty, nejen z moravskoslezského kraje, s těžkými formami akutní polyradikuloneuritidy a nemocné v myasthenické krizi. Úzká spolupráce s Neurochirurgickou klinikou, Klinikou anestesie, resuscitace a intenzivní medicíny, Interní klinikou a ostatními oborovými jednotkami intenzivní péče je významná pro kvalitní péči, stejně jako diagnostické zázemí poskytované Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem laboratorních metod.

 


×
PředchozíDalší
Načítání