Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou plošně povoleny. Návštěvní doba v areálu FN Ostrava v Ostravě - Porubě i v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Klokočově je denně od 15:00 do 18:00 hodin.

Na Klinice hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy je nutné použití respirátoru FFP2.


Odběrová místa COVID - Registrace
Očkovací centrum COVID
Vaccination for self-payers
Informace
x
Důležité informace FNO

Veřejné zakázky

Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu prostor ve Vstupním objektu.

 

Bližší podmínky jsou uvedeny v následujících dokumentech:

Výzva k podání nabídky

Vzor nabídky

 

Veřejné zakázky od 1.4.2012

Zde jsou uvedeny informace o veřejných zakázkách zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). Níže jsou rozčleněny na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky ostatní.

Informace ke všem zakázkám nad 500 tis. Kč bez DPH je možné získat na Profilu zadavatele.

  V případě, kdy je zakázka zadávána přes elektronické tržiště, je zveřejněna pouze na Profilu elektronického tržiště TENDERMARKET.

  ErgoBanner_300x60_nemocnice

   

  Veřejné zakázky malého rozsahu

  Jsou to takové veřejné zakázky, u nichž předpokládaná hodnota plnění bez DPH nedosahuje 1 mil. Kč (u staveb 3 mil. Kč). Tyto veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s § 18 odst. 3 zákona dle zásad uvedených v § 6.

  Dle aktuálních potřeb dodávek do FNO zadavatel osobně oslovuje 3 možné a jemu známé dodavatele k podání cenových nabídek u zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH. Zároveň jsou tyto informace zveřejněny na profilu zadavatele nebo profilu el. tržiště a ostatní dodavatelé mohou podat svou nabídku na tyto vyhlášené veřejné zakázky.


  Veřejné zakázky ostatní - s vyšší hodnotou - nadlimitní, podlimitní

  Jsou veřejné zakázky přesahující limity pro veřejné zakázky malého rozsahu. Jsou zadávány za nutnosti dodržení přesného postupu daného zákonem č.137/2006 Sb.

  Veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU

  Veřejné zakázky ze strukturálních fondů EU-MMR

  Veřejné zakázky z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko)

  Veřejné zakázky financované z operačního programu životního prostředí

  Veřejné zakázky podpořené z Programu švýcarsko-české spolupráce

  Veřejné zakázky spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

  Veřejné zakázky podpořené grantem z Norska

   

  Veřejné zakázky do 31.3.2012

  Smlouvy

  Platné smlouvy s dodavateli služeb zveřejněné dle rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou zveřejněny na Profilu zadavatele – Profilu zadavatele - profilGORDION. Tato forma byla zvolena s ohledem na skutečnost, že na tomto profilu jsou již zveřejněny všechny smlouvy s finančním objemem nad 500 tis. Kč bez DPH uzavírané po 1.4.2012 a námi uzavírané smlouvy tak budou zveřejňovány na jednom místě.

  Kontakt:
  Mgr. Lenka Mikulášková
  Oddělení obchodně-právní
  Fakultní nemocnice Ostrava
  17. listopadu 1790/5
  708 52 Ostrava-Poruba
  Tel.:  597 372 277
  E-mail:  JavaScript@@bGVua2EubWlrdWxhc2tvdmFAZm5vLmN6


  ×
  PředchozíDalší
  Načítání