Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.

 
 • Mačák J., Dvořáčková J., Uvírová M., Kuglík P.: Koincidence of chronic lymfhocytic leukaemia with Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Česko-slovenská patologie 2011; 47(3): 118-121.
 • Dvořáčková J., Mačák J., Fakhouri F., Horáček J., Plášek J.: Primární neuroendokrinní karcinom jater, Česko-slovenská patologie 1/2012. Meziregionální seminář patologů, FNO II/2012.
 • Mačák J.: Zvětšená axilární lymfatická uzlina, prezentace případu, Meziregionální seminář patologů, FNO II/2012:
 • Bielniková H., Tomanová R., Horáček J., Delongová P., Mačák J., Dvořáčková J.: Potential uses the transmission elektron microscopy in patology. 8th Symposium & Workshop on Molecular Patology and Histo(cyto)chemistry, 98th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology. 27-28.4.2012 Olomouc.
 • Jana Dvořáčková, Hana Bielniková, Jirka Mačák: NANOPATOLOGIE – nový vědecký obor Minireview Cesk patol 2013; 49(1): 46-50.
 • Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková: Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifgem. Onkologie 2013; 7(2).
 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová a Jiří DOKULIL. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL https://DOI: 10.5507/bp.2012.053.
 • Mačák Jirka, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla a David Němec. Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(2), 80-83. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák a Petr Buzrla. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: Case report and review of literature. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(2), 99-102. ISSN 1210-7875.
 • Mačák Jirka, Jana Dvořáčková, J. Mačáková a P. Vlček. Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2013, 59(4), 317-320. ISSN 0042-773X.
 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl a J. Žmolíková. Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifem. Onkologie. 2013, 7(2), 78-82. ISSN 1802-4475.
 • Dvořáčková, Jana, Hana Bielniková a Jirka Mačák. NANOPATOLOGIE - nový vědecký obor. Minireview. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(1), 46-50. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková Jana, Jirka Mačák, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček a Jiří Plášek. Primární neuroendokrinní karcinom jater. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, 48(1), 49-52. ISSN 1210-7875.
 • Mačák Jirka, Jana Dvořáčková, M. Uvírová a P. Kuglík. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia with Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2011, 47(3), 118-121. ISSN 1210-7875.
 • Mačák, J., M. Rydlová, J. Horáček a Jana Dvořáčková. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2001, 37(1), 18-22. ISSN 1210-7875.
 • Mačák, Jirka, L. Plank, B. Hrabanec, P. Fabián, Romuald Čuřík, L. Bobot, P. Vácha, Z. Utíkal, Jana Dvořáčková a J. Nieslanik. EBV pozitivní případy Hodkinova lymfomu u dětí do deseti roků. Vnitřní lékařství. 2000, 46(7), 387-390. ISSN 0042-773X.
 • Mačák, J., Jana Dvořáčková, M. Michal, H. Vaverková a J. Němec. Současný výskyt dvou karcinomů štítné žlázy. Vnitřní lékařství. 1997, 43(9), 602-606. ISSN 0042-773X.
 • Tomanová, Radoslava, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis a M. Janíková. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010 až 2012. In: The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 99th Olomouc Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology, The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc, April 26th-27th, 2013, s. 43. ISBN 978-80-7471-022-3.
 • Bielniková H., R. Tomanová, J. Horáček, P. Delongová, J. Mačák, Jana Dvořáčková. Potential use of the transmission elektron microscopy in patology. 8th Symposium&Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry; 98th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. Olomouc, April 27-28, 2012. ISBN 978-80-87327-90-6.
 • Bielniková, Hana, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi FAKHOURI, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří PLÁŠEK a Jiří DOKULIL. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. (VII. dny diagnostické , prediktivní a experimentální onkologie, XIX. sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. diagnostický seminář české divize IAP, XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopadu 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B50. ISSN 1802-4475.
×
PředchozíDalší
Načítání