MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

 

Vědecké monografie vydané v domácích Vydavatelstvích

 • Dvořáčková, Jana. Cytologie pankreatu : manuál EUS-FNA on site. Praha: Maxdorf , 2013. 212 s. (Jessenius). ISBN 978-80-7345-320-6. (Habilitační práce)

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich Vydavateľstvách

 • Svobodová, Eva a Jana Dvořáčková. Pilomatrixom v dětském věku. In: Dermatologie v kazuistikách. kolektiv autorů ; [editorka Nina Benáková]. Praha: Mladá fronta, 2008, s.58-62. ISBN 978-80-204-1875-3.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

 • Mačák, Jirka, Jana Mačáková a Jana Dvořáčková. Patologie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 347 s., [20] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-247-3530-6.

Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech

 • Klát, Jaroslav, Libor Ševčík, Ondřej Šimetka, Petar Gráf, Jana Dvořáčková a Otakar Kraft. What is the risk for parametrial involvement in women with early-stage cervical cancer with tumour The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology. 2012, 52(6), 540-544. ISSN 0004-8666.
 • Herzig, Roman, David Školoudik, Michal Kral, Daniel Šanak, Martin Roubec, Ondřej Škoda, Petr Bachleda, Petr Utíkal, Pavel Havránek, Tomáš Hrbáč, Milan Fučík, Jana Dvořáčková, Jana Zapletalová, Petr Hluštík, Michal Bar a Petr Kaňovský. Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion. Journal of Neuroimaging. 2011, 21(1), 5-9. ISSN 1051-2284.
 • Kliment, Martin, Ondřej Urban, Martin Čegan, Peter Fojtík, Přemysl Falt, Jana Dvořáčková, Martin Loveček, Martin Straka a František Jalůvka. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration of pancreatic masses: The utility and impact on management of patients. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2010, 45(11), 1372-1379. ISSN 0036-5521.
 • Plevova, Pavlína, Dita Černa, Alfons Balcar, L. Foretova, J. Zapletalova, Eva Šilhanova, R. Čurik a Jana Dvořáčková. CCND1 and ZNF217 gene amplification is equally frequent in BRCA1 and BRCA2 associated and non-BRCA breast cancer. Neoplasma. 2010, 57(4), 325-332. ISSN 0028-2685.
 • Kraft, Otakar, Lubomír Mrhač, Pavel Širůček, Jana Dvořáčková, Jana CHmelová, Petar Gráf a Libor Ševčík. I-131 Uptake in and Ovarian Tumor: Differential Diagnosis for Abdominal I-131 Uptake. Clinical Nuclear Medicine. 2009, 34(6), 390-392. ISSN 0363-9762.
 • Janík, I., I. Stárek, Z. Hložek, J. Hubáček, R. Novotný a Jana Dvořáčková. Histomorphological transformation of the auricular cartilage after carbon dioxide laser-assisted Mustardé otoplasty. Lasers in Medical Science. 2009, 24(3), 433-437. ISSN 0268-8921.
 • Dvořáčková, Jana a M. Uvírová. A Molecularly Genetic Determination of Prognostic Factors of the Prostate Cancer and Their Relationships to Expression of Protein p27kip1. Neoplasma. 2007, 54(2), 149-154. ISSN 0028-2685.
 • Plevová, Pavlína, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, Romuald Čuřík, L. Foretová, M. Navrátilová, J. Novotný, J. Zapletalová, J. Palas, J. Nieslanik, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková a Z. Kolář. Immunohistochemical detection of the hMLH1 and hMSH2 proteins in hereditary non-polyposis colon cancer and sporadic colon cancer. Neoplasma. 2004, 51(4), 275-284. ISSN 0028-2685.
 • Skálová, A., I. Stárek, R.H.W. Simpson, V. Kučerová, Jana Dvořáčková, Romuald Čuřík a M. Dušková. Spindle cell myoepithelial tumours of the parotid gland with extensive lipomatous metaplasia: A report of four cases with immunohistochemical and ultrastructural findings. Virchows Archiv. 2001, 439(6), 762-767. ISSN 0945-6317.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová a Jiří Dokulil. Primary neuroendocrine carcinoma of the kidney. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL https://DOI: 10.5507/bp.2012.053.
 • Dvořáčková, Jana, Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, Peter Filip, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Magdaléna Uvírová, Jana Pradná, Zuzana Čermáková a Igor Dvořáček. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL https://DOI: 10.5507/bp.2012.104.
 • Plášek, Jiří, Jana Dvořáčková, Jan Jahoda, Kristína Trulíková, Radka Mokrošová, Tomáš Daněk, Vladimír Hrabovský a Arnošt Martínek. Acute interstitial pneumonia (Hamman-Rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. Biomedical Papers. 2011, 155(4), 403-408. ISSN 1213-8118.
 • Chmelová, Jana, Zdeněk Kolář, Václav Procházka, Romuald Čuřík, Jana Dvořáčková, Pavel Širůček, Otakar Kraft a Tomáš Hrbac. Moyamoya disease is associated with endothelial activity detected by anti-nestin antibody. Biomedical Papers. 2010, 154(2), 159-162. ISSN 1213- 8118.

Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • Fabišovský, Martin, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková a Jan Krhut. Renální onkocytom a možnosti jeho preoperační diagnostiky. Klinická urológia. 2011, 7(2-3), 68-71. ISSN 1336-7579.
 • Červinka, V., K. Šťastný, J. Šiller, K. Havlíček, J. Gatěk, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Ňaršaňská, B. Sůvová, V. Třeška, Otakar Kubala, Anton Pelikán, Jiří Prokop, Petr Ostruszka, Jan Dostalík, I. Hornychová, E. Hovorková, A. Ryška, M. Hácová, P. Rotröckel, P. Vážan, J. Velecký, O. Hes, M. Michal, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, M. Čegan, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková a J. Záhora. Can the axillary lymph node dissection be omitted in breast cancer?. Journal of Chinese Clinical Medicine2010, 5(10), 565-570. ISSN 1562-9023.
 • Vaculová, Jana, Jana Dvořáčková a Renata Podstatová. Provozní řád Ústav patologie. Nozokomiálné nákazy. 2010, 9(2), 11-15. ISSN 1336-3859.
 • Širůček, Pavel, Václav Prochazka, Tomáš Hrbac, Otakar Kraft, Jana Chmelova a Jana Dvořáčková. Brain single photon emission tomography and hypercapnia test in testing cerebrovascular reserve capacity, in Moya moya disease. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2008, 11(3), 179-181. ISSN 1790-5427.
 • Janík, Igor a Jana Dvořáčková. Experimentální studie hojení vaporizované chrupavky ucha králíka. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2007, 1(2), 99-101. ISSN 1337-2181.
 • Janík, Igor, Jiří Hubáček, Jana Dvořáčková a Pavel Krchnak. CO2 laserový skalpel a vysokofrekvenční skalpel v ambulantní praxi plastické chirurgie a otorinolaryngologie. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2007, 1(1), 31-36. ISSN 1337-2181.

Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • Mačák, Jirka, Pavel Dundr, Jana Dvořáčková, Petr Buzrla a David Němec. Primární velkobuněčný neuroendokrinní karcinom močového měchýře. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(2), 80-83. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák a Petr Buzrla. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: Case report and review of literature. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(2), 99-102. ISSN 1210-7875.
 • Mačák Jirka, Jana Dvořáčková, J. Mačáková a P. Vlček. Metastázy do plic jako první projevy okultního medulárního mikrokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2013, 59(4), 317-320. ISSN 0042-773X.
 • Dvořáčková, Jana, J. Žmolikova, J. Muzika M. Uvirova. Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie. 2013, 7(2), 74-77. ISSN 1802-4475.
 • Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Mašek, David Feltl, Jana Žmolíková: Histologické změny maligního melanomu oka po provedené radioterapii CyberKnifgem. Onkologie 2013; 7(2).78-82. ISSN 1802-4475.
 • Dvořáčková, Jana, Hana Bielniková a Jirka Mačák. NANOPATOLOGIE - nový vědecký obor. Minireview. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(1), 46-50. ISSN 1210-7875.
 • Tulinský, Lubomír, Jan Dostalík, Jana Dvořáčková a Radoslava Tomanová. Obrovský gastrointestinální stromální tumor - kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2012, 91(9), 486-489. ISSN 0035-9351.
 • Čermáková, Zuzana, Martin Kořistka, Šárka Blahutová, Jana Dvořáčková, Radim BRÁT, Ivo VALKOVSKÝ a Radomíra HRDLIČKOVÁ. Transfusion-related acute lung injury: report of two cases. Prague Medical Report. 2012, 113(4), 294-298. ISSN 1214-6994.
 • Dvořáčková, Jana a M. Uvírová. Historie a současnost tenkojehlové aspirační cytologie. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2012, 48(3), 167-168. ISSN 1210-7875.
 • Dítě, P., I. Novotný, Z. Kala, M. Hermanová, H. Nechutová, Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek a J. Trna. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní = The serological positivity of immunoglobulin IgG4 in patients with pancreatic carcinoma. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, 66(3), 187-190. ISSN 1804-7874.
 • Dvořáčková, Jana, Jirka Mačák a Petr Buzrla. Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia: Case report and review of literature. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(2), 99-102. ISSN 1210-7875.
 • Uvírová, Magdaléna a Jana Dvořáčková. Kvalitní mezioborová spolupráce jako důležitý faktor pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic. Lékařské listy (odborná příloha Zdravotnických novin). 2012, (4), 6-8.
 • Ryška, A., L. Petruzelka, J. Skrickova, V. Kolek, M. Hajduch, R. Matěj, M. Uvírová, M. Pesek, Jana Dvořáčková a H. Hornychová. Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - aktualizace 2012. Studia pneumologica et phtiseologica. 2012, 72(3), 168. ISSN 1213-810X.
 • Šťastný, K., V. Červinka, J. Šiller, K. Havlíček, J. Gatěk, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Ňaršaňská, B. Sůvová, V. Třeška, Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Ostruszka, Jan Dostalík, H. Hornychová, E. Hovorková, A. Ryška, M. Hácová, P. Rotrockel, P. Vážan, J. Velecký, O. Hes, M. Michal, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, Martin Čegan, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková a J. Záhora. Prediktivní faktory postižení nonsentinelových uzlin u karcinomu prsu - závěry české multicentrické studie sentinelových uzlin. Rozhledy v chirurgii. 2011, 90(6), 348-351. ISSN 0035-9351.
 • Plášek, Jiří, Martina Vybíralová, Jana Dvořáčková, Andrea Petrušková, Jiří Sagan, Miloš Golian, Vladimír Hrabovský, Naděžda Petejová a Arnošt Martínek. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, 57(6), 590-594. ISSN 0042-773X.
 • Fabišovský, Martin, Jan Krhůt, Henryk Fikoczek a Jana Dvořáčková. Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů = Renal oncocytoma: evaluation our file of patients and CT findings. Česká urologie. 2011, 15(4), 237-243. ISSN 1211-8729.
 • Mačák, Jirka, Jana Dvořáčková, M. Uvírová a P. Kuglík. Coincidence of chronic lymphocytic leukaemia with Merkel cell carcinoma: deletion of the RB1 gene in both tumors. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2011, 47(3), 118-121. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková, Jana. Patologie na území Ostravy v proměnách času. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2011, 47/56(2), 67-68. ISSN 1210-7875.
 • Hozáková, Lubomíra, Luděk Rožnovský, Marcel Mitták, Tomáš Bartek, Jana Chmelová, Jana Dvořáčková a L. Kolářová. Bronchobiliární píštěl jako komplikace echinokokové cysty jater. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2011, 17(2), 67-70. ISSN 1211-264X.
 • Hodan, Radomír, Jakub Cvek, Josef Gruna a Jana Dvořáčková. Osteonekrózy čelistí u onkologicky nemocných. Remedia. 2010, 20(5), 338-342. ISSN 0862-8947
 • Hrabovský, Vladimír, Alice Mendlová, Tomáš Posolda, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann a Martin Rydlo. Role protilátek anti-Saccharomyces cerevisiae v časné diagnostice Crohnovy choroby. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, 64(3), 7-12. ISSN 1213-323X.
 • Bielniková, Hana, Petr Buzrla a Jana Dvořáčková. The problems of astroglial brain tumours = Problematika mozkových nádorů astrogliální řady. European Journal for Biomedical Informatics. 2010, 6(1), 3-7. ISSN 1801-5603.
 • Štryml, Pavel, Pavel Komínek, Michal Kodaj, I. Stárek, Jana Dvořáčková a Tomáš Pniak. Duplexní ultrazvuk v předoperačním vyšetření nádorů velkých slinných žláz II. (Výsledky). Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009, 58(4), 216-220. ISSN 1210-7867.
 • Hozáková, Lubomíra, L. Kolářová, Luděk Rožnovský, I. Hiemer, L. Denemark, Romuald Čuřík a Jana Dvořáčková. Alveolární echinokokóza - nově se objevující onemocnění?. Časopis lékařů českých. 2009, 148(3), 132-136. ISSN 0008-7335.
 • Vilkusová, Lada, Pavel Komínek, Karol Zeleník a Jana Dvořáčková. Pemphigus vulgaris. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2008, 57(4), 230-233. ISSN 1210-7867.
 • Kollárová, Helena, Radim Pektor, Vít Šmajstrla, Jana Dvořáčková, Olga Shonová, Gabriela Janoutová a Vladimír Janout. Rutinní biopsie z duodena prováděná během gastroskopie - jedna z možností vyhledávání asymptomatické celiakie = Routine duodenal biopsy conducted in the course of gastroscopy - possibility of asymptomatic celiac disease detection. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2007, 61(5), 245-248. ISSN 1213-323X.
 • Dvořáčková, Jana, J. Šterba, L. Čeganová, M. Čegan, M. Tichý, I. Janík a J. Hubáček. Problematika vhodnosti laserového odběru pigmentových kožních lézí: kazuistika minimálně deviovaného melanomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2007, 43(2), 64-67. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková, Jana, Magdaléna Uvírová, Jaroslav Šterba, Martin Čegan, Jan Nieslanik a Alexandr Nedbálek. Stanovení nezávislých prognostických faktorů karcinomu prostaty na základě analýzy proliferační aktivity jeho buněk ve vztahu k expresi některých imunohistochemických znaků a výskytu sledovaných genetických abnormalit. Agel academy. 2007, 1(0), 2-9. ISSN 1802-8462.
 • Smatanová, Margita, Igor Dvořáček a Jana Dvořáčková. Náhlé úmrtí kojence Urgentní medicína. 2006, 9(4), 20-23. ISSN 1212-1924.
 • Dvořáčková, Jana, L. Čeganová, J. Šterba, A. Nedbalek a Z. Kolar. Proliferační a apoptotické znaky u karcinomu prostaty ve vztahu k androgenovému receptoru. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(3), 125-129. ISSN 1210-7875.
 • Brdička, R., M. Beránek, M. Čimburová, Jana Dvořáčková, D. Dvořáková, J. Hájková, C. Haskovec, V. Kebrdlová, M. Karas, A. Kratochvílová, F. Lošan, M. - jr. Macek, F. Musil, M. Putzová, Š. Rožmanová, P. Riedlová, M. Safrová, O. Scheinost, P. Štolba, J. Trka, T. Vaněček a R. Vrtel. Frekvenční pohled na vyšetření odchylek genomu. Časopis lékařů českých. 2006, 145(2), 98-103. ISSN 0008-7335.
 • Čegan, M., L. Čeganová, J. Štěrba, Jana Dvořáčková, J. Ehrmann a R. Koďousek. Subakutní angiohypertrofická myelomalacie Foix-Alajouanine - raritní jednotka?. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(2), 76-80. ISSN 1210-7875.
 • Dvořáčková, Jana a M. Uvírová. Problematika molekulárně genetického stanovení prognostických faktorů u karcinomu prostaty: pilotní studie. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42(2), 130-132. ISSN 1210-7875.
 • Martínek, Arnošt, Jana Dvořáčková, Pavel Klavaňa, Jaroslav Horáček a Vladimír Hrabovský. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro upřesnění etiologie ascitu. Praktický lékař. 2005, 85(8), 451-453. ISSN 0032-6739.
 • Martínek, Arnošt, Jana Dvořáčková, Marek Honka, Jaroslav Horáček a Pavel Klvaňa. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical Papers. 2004, 148(1), 45-50. ISSN 1213-8118.
 • Gatěk, J., J. Bakala, B. Dudesek, J. Duben, L. Hnatek a Jana Dvořáčková. Biopsie sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu: prospektivní studie = Biopsy of the sentinel node in surgical treatment of breast cancer: prospective study. Česká gynekologie. 2003, 68(1), 6-10. ISSN 1210-7832.
 • Dvořáčková, Jana, M. Uvírová, V. Kerlínová, R. Kodet a M.Mrchalová. Imunohistochemický (IHC) průkaz HER2 proteinu a jeho hodnocení u nemocných s karcinomy mléčné žlázy: Srovnávací studie dvou pracovních postupů (HercepTest DAKO versus běžný IHC postup s polyklonální protilátkou DAKO) a výsledků dvou pracovišť. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2002, 38(S1), 20-26. ISSN 1210-7875.
 • Kolář, Z., Jana Dvořáčková, Pavlína Plevová, V. Študent, M. Hajduch, R. Trojanec a K. Špacková. Jaký je reálný význam hodnocení exprese c-erbB (HER-2/neu) v karcinomech mléčné žlázy a prostaty?. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2002, 38(S1), 15-19. ISSN 1210-7875.
 • Uvírová, M., Jana Dvořáčková a V. Kerlínová. Spolupráce patologů s genetiky při diagnostice ca mammy. Česko-slovenská pediatrie. 2002, 57(10), 607-608. ISSN 0069-2328.
 • Pešat, M., J. Pětroš a Jana Dvořáčková. Pozoruhodný případfibrotekomu ovaria = Remarkable case of ovarian fibrothecoma. Česká gynekologie. 2001, 66(2), 126-127. ISSN 1210-7832.
 • Mačák, J., M. Rydlová, J. Horáček a Jana Dvořáčková. Současný výskyt papilárního karcinomu, onkocytárního karcinomu a maligního lymfomu štítné žlázy u pacientky s Hashimotovou strumou. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2001, 37(1), 18-22. ISSN 1210-7875.
 • Martínek, Arnošt, Pavel Klvana, Pavel Marten, Marta Lesková a Jana Dvořáčková. Je sonografický nález u diabetiků odlišný?. Vnitřní lékařství. 2001, 47(5), 324-329. ISSN 0042-773X.
 • Mačák, Jirka, L. Plank, B. Hrabanec, P. Fabián, Romuald Čuřík, L. Bobot, P. Vácha, Z. Utíkal, Jana Dvořáčková a J. Nieslanik. EBV pozitivní případy Hodkinova lymfomu u dětí do deseti roků. Vnitřní lékařství. 2000, 46(7), 387-390. ISSN 0042-773X.
 • Albín, A., R. Bužga, Jana Dvořáčková a V. Šmajstrla. Přínos rutinních endoskopických biopsií sliznice duodena pro záchyt celiakie dospělých - první zkušenosti. Praktický lékař. 1999, 79(3), 151-153. ISSN 0032-6739.
 • Albín, A., R. Bužga, Jana Dvořáčková a V. Šmajstrla. Přínos rutinních endoskopických biopsií sliznice duodena pro záchyt celiakie dospělých - první zkušenosti. Listy celiaků. 1998, 2(3), 10-11.
 • Dvořáčková, Jana, A. Skálová, I. Julis a K. Mazanec. Seznam agregovaných výkonů: Návrh Sdružení soukromých patologů (SPat). Česko- slovenská patologie a soudní lékařství. 1998, 34(2), 77-79. ISSN 1210-7875.
 • Mačák, J., Jana Dvořáčková, M. Michal, H. Vaverková a J. Němec. Současný výskyt dvou karcinomů štítné žlázy. Vnitřní lékařství. 1997, 43(9), 602-606. ISSN 0042-773X.
 • Horáček, Jaroslav a Jana Dvořáčková. Hodnocení biologické povahy nádorů hladké svaloviny dělohy. Československá patologie s přílohou Soudní lékařství. 1991, 27(1-2), 20-25. ISSN 0009-0611.

Abstrakty vědeckých prací ve sbornících ze zahraničních konferencí

 • Krejčí, Tomáš, Slavomír Potičný, Tomáš Hrbáč, Radim Lipina, Zdeněk Večeřa, Jana Dvořáčková a Tomáš Paleček. Extrakraniálně metastazující meningeomy. (26. slovenský a český neurologický zjazd, 59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie, Martin, 7.-10. 11. 2012). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012, 75/108(Suppl.), S52. ISSN 1210-7859.
 • Kutáčová, Soňa, Pavel Komínek, Petr Matoušek a Jana Dvořáčková. Nekrotisierende Sialometaplasie. In: Abstractband zur 82. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V. Freiburg, 1. bis 5. Juni 2011, s.18.
 • Vajter, Jaromír, Hana Bielniková, Jana Dvořáčková, J. Kukutschová, J. Pradna, Karol Zeleník a Pavel Komínek. Effect of nanoparticles on inflammation and tumors in otorhinolaryngology. In: Nanotoxicology 2010. Edinburgh, 2nd - 4th June 2010, s.117.
 • Čegan, M., Jana Dvořáčková, J. Heroková, L. Čeganová, D. Žiak a J. Nieslanik. An intraoperative examination of sentinel lymph node in breast cancer: our experience. (Abstract of the XXVIIIth International Congress of the International Academy of Pathology, 10-15 October 2010, Sao Paulo, Brazil). Histopathology. 2010, 57(Suppl. 1), 37. ISSN 0309-0167.
 • Dvořáčková, Jana, M. Uvírová a Markéta Pernicová. Importance of FNAC in bone tumor diagnostics: giant-cell rib bone tumor: unusual case report. (17th International Congress of Cytology, May 16-20, 2010, Edinburgh, Scotland). Acta Cytologica. 2010, 54(3-Suppl.), 462. ISSN 0001-5547.
 • Čegan, M., Jana Dvořáčková, O. Urban, M. Kliment, Dušan Žiak, L. Čeganová, J. Šustíková a Jan Nieslanik. Diagnostic pitfalls in endoscopic ultrasonography-directed fine needle aspiration biopsy of pancreas. (17th International Congress of Cytology, May 16-20, 2010, Edinburgh, Scotland). Acta Cytologica. 2010, 54(3-Suppl.), 510. ISSN 0001-5547.
 • BOSÁKOVÁ, Alice, Terezie ŠULÁKOVÁ, Pavlína PLEVOVÁ a Jana Dvořáčková. Novel mutation of the COL4A5 gene in a family with Alport syndrome - (case report). (The Fifteenth Congress of the International Pediatric Nephrology Association, August 29 - September 2, 2010, New York). Pediatric Nephrology. 2010, 25(9), 1914. ISSN 0931-041X.
 • Uvírová, M., Jana Dvořáčková a D. Konvalinka. From human papillomaviruses and cervical carcinoma to HPV detection. (Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. Promoting excellence in cellular pathology, 31 August - 3 September 2010, Kraków, Poland). Virchows Archiv. 2010, 457(2), 234. ISSN 0945-6317.
 • Žiak, Dušan a Jana Dvořáčková. Primary anorectal melanoma - immunohistochemical and genetic analysis. (Intercongress Meeting of the European Society of Pathology. Promoting excellence in cellular pathology, 31 August - 3 September 2010, Kraków, Poland). Virchows Archiv. 2010, 457(2), 256. ISSN 0945-6317.
 • Dvořáčková, Jana, J. Kukutschová, G. Kratosová, Karol Zelník, Pavel Komínek a Hana Bielniková. Nanopathology: nano-sized particles in human tonsil tissues. (22nd European Congress of Pathology. September 4-9, 2009. Florence, Italy). Virchows Archiv. 2009, 455(Suppl.1), S401. ISSN 0945-6317.
 • Dvořáčková, Jana, M. Čegan, L. Čeganová, M. Uvírová, M. Tichý, V. Tichá, P. Čejka, A. Macháčková, J. Štěrba a D. Žiak. An Unusual variant of nodular form of Kaposi sarcoma. In: Proceedings of the 3rd Intercontinental Congress of Pathology - Free Papers. Barcelona, Spain, May 17-22, 2008, s.209-214. ISBN 978-88-7587-447-6.
 • Uvírová, Magdaléna, Jana Dvořáčková, Jaroslav Štěrba, Jan Nieslanik a Petr Buzrla. Application of the FISH method in diagnosing malignant melanoma. (Abstracts of XXVIIth Congress of the International Academy of Pathology, 12-17 October 2008, Athens, Greece). Histopathology. 2008, 53(Suppl. 1), 306. ISSN 0309-0167.
 • Dvořáčková, Jana, M. Uvírová, I. Zebraková a A. Nedbalek. Application of the fish method in bladder cancer diagnostics and monitoring. Acta Cytologica. 2007, 51(2-Suppl.), 359. ISSN 0001-5547.
 • Heroková, J., Pavel Zonca, Otakar Kraft, L. Adamčík, Stanislav Czudek, P. Tkadleček, R. Ševela, P. Geryg a Jana Dvořáčková. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze. In: IV.Slovenský chirurgický kongres s mezinárodnou účasťou – zborník abstraktov. Nitra, 2006, s.146. ISBN 80-969120-5-4.
 • Martínek, Arnošt, Martin Liberda, Jana Dvořáčková, Marek Honka, Pavel Klvaňa a Eva Kostřicová. Utilization of Therapeutic Fine Needle Aspiration Biopsy in the Treatment of Persistent Echinococcus Hepatic Cyst. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2001, 10(3), 321-322. ISSN 1230-025X.
 • Martínek, Arnošt, Marek Honka, Jana Dvořáčková a Pavel Klvaňa. Contribution of Interventional Abdominal Ultrasonography in Diagnosis of Malignant Hepatic Lesions. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2001, 10(3), 321. ISSN 1230-025X.
 • Vantuchová, Yvetta, Ivana Vejrová, Veronika Pallová, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková, Otakar Kubala a Ladislav Petráš. Dermatofibrosarcoma protuberans: A case series of 11 patients. In: 20th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. Discoveries in Dermatology. Lisbon, Portugal, 20 - 24 October 2011, PO821.

AFH- Abstrakty vědeckých prací ve sbornících z domácích konferencí

 • Tomanová, Radoslava, Jana Dvořáčková, Jirka Mačák, Petr Buzrla, J. Ehrmann, S. Brychtová, V. Krhutová, S. Tavandzis a M. Janíková. Přehled gastrointestinálních stromálních tumorů diagnostikovaných na Ústavu patologie FN Ostrava v letech 2010 až 2012. In: The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 99th Olomouc Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology, The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc, April 26th-27th, 2013, s. 43. ISBN 978-80-7471-022-3.
 • Urbanovská, I., D. Konvalinka, M. Uvírová, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, D. Marková, Tomáš Paleček, Jana Dvořáčková a J. Drábek. An association of molecular genetic parameters in gliomas and meningiomas with histological type and grade. In: The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 99th Olomouc Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology, The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc, April 26th-27th, 2013, s. 44-45. ISBN 978-80-7471-022-3.
 • Židlík, V., S. Brychtová, Jana Dvořáčková, M. Uvírová a J. Šustíková. Sledování mikrovaskulární denzity u kožních melanomů a melanocytárních névů. In: The 9th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry, The 99th Olomouc Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology, The 5th Olomouc Days of Histology Laboratory Technicians. Olomouc, April 26th-27th, 2013, s. 45. ISBN 978-80-7471-022-3.
 • Bielniková H., R. Tomanová, J. Horáček, P. Delongová, J. Mačák, Jana Dvořáčková. Potential use of the transmission elektron microscopy in patology. 8th Symposium&Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry; 98th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Pathology. Olomouc, April 27-28, 2012. ISBN 978-80-87327-90-6.
 • Rudinská L., P. Handlos, Jana Dvořáčková, P. Buzrla, P. Ihnát, J. Horáček, I. Dvořáček. Mexická chrípka z pohľadu patologa. 18. zjazd slovenských a českých patológov. Košice, 23.-25.9. 2012. ISBN 978-80-7097-829-0.
 • Šimová, J., B. Kubová, M. Uvírová, I. Urbanovská, D. Konvalinka, I. Žebráková, J. ŽMmolíková, S. Pitronová a Jana Dvořáčková. Mutace v KRAS, BRAF, PIK3CA genu a jednonukleotidový polymorfizmus (SNP) ve vazebném místě pro let-7 mikroRNA v 3´-UTR oblasti KRAS genu (KRAS-LCS6) u pacientů s kolorektálním karcinomem. (VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, 29.-30. listopadu 2012, Olomouc). Onkologie. 2012, 6(Suppl.B), B39. ISSN 1802-4475.
 • Delongová, Patricie, Jana Bartusková, Radoslava Tomanová a Jana Dvořáčková. Komparace dvou kazuistik maligního meningeomu s rozdílnými genetickými aberacemi. (VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, 29.-30. listopadu 2012, Olomouc). Onkologie. 2012, 6(Suppl.B), B28. ISSN 1802-4475.
 • Fabišovský, Martin, Kateřina Kouřilová, Jana Dvořáčková, Tomáš Jonszta, Jan Krhut a Hana Bielniková. Biopsie solidních expanzí ledvin. (58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, 31.10.-2.11.2012, Ostrava). Česká urologie. 2012, 16(Suppl.1), 64. ISSN 1211-8729.
 • Kliment, M., O. Urban, L. Čeganová, A. Boday, M. Loveček, M. Straka, P. Fojtík, P. Falt a Jana Dvořáčková. EUS-FNA of pancreatic cystic lesions - the yield of cytology, CEA and K-ras cyst fluid analysis. (32. český a slovenský gastroenterologický kongres, 3.-5.11.2011, Brno). Gastroenterologie a hepatologie. 2011, 65(Suppl.2), S17. ISSN 1804-7874.
 • Šímová, J., D. Konvalinka, B. Kubová, I. Urbanovská, M. Jalůvková, M. Uvírová, J. Žmolíková, I. Žebráková a Jana Dvořáčková. Molekulárně genetická vyšetření u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologů. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B45-B46. ISSN 1802-4475.
 • Jana Dvořáčková, Petr Buzrla, Radoslava Tomanová, I. Zavacká, M. Uvírová a Martin Fabišovský. Naše první zkušenosti se zavedením needle core biopsie tumoru ledvin ve FNO. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologů. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B44-B45. ISSN 1802-4475.
 • Šustíková, J., Jana Dvořáčková, M. Uvírová, V. Židlík, P. Dopitová a Dušan Žiak. Problematické diagnózy při endoskopické ultrasonograficky navigované tenkojehlové aspirační biopsii pankreatu (EUS-FNA). (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologů. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B43. ISSN 1802-4475.
 • Tomáš Tichý, Petr Buzrla, Jana Dvořáčková a Marcel Mitták. Maligní PECom mediastina. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologů. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B38. ISSN 1802-4475.
 • Fádi Fakhouri, Jana Dvořáčková, Radoslava Tomanová a Petr Buzrla. Statistika vrozených vývojových vad. (Sborník abstrakt VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. XIX. sjezd český a slovenských patologů. XCVII. diagnostický seminář české divize IAP. XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopad 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B19. ISSN 1802-4475.
 • Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek a Jiří Dokulil. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. (VII. dny diagnostické , prediktivní a experimentální onkologie, XIX. sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. diagnostický seminář české divize IAP, XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopadu 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B50. ISSN 1802-4475.
 • Širůček, Pavel, Radomír Hodan, Radomíra Čermáková a Jana Dvořáčková. Neobvyklá příčina bolestivého zduření mandibuly. In: VII.festival kazuistik. Luhačovice, 25. - 27. 9. 2010, s.35. ISBN 978-80-254-8015-1.
 • Kubala, Otakar, Jiří Prokop, Petr Ostruszka, Jan Dostalík, V. Červinka, K. Šťastný, J. Šiller, K. Havlíček, J. Gatěk, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Ňaršaňská, B. Sůvová, V. Třeška, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, Martin Čegan, Radoslava Tomanová, H. Hornychová, E. Hovorková, A. Ryška, M. Hácová, P. Rotrockel, P. Vážan, J. Velecký, O. Hes a M. Michal. Postižení non-sentinelových uzlin při nálezu makrometastáz, mikrometastáz a submikrometastáz v sentinelových uzlinách karcinomu prsu. Závěr české multicentrické studie sentinelových uzlin karcinomu prsu. In: Edukační sborník. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konferenec pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010, s. 48-49. ISBN 978-80-86793-15-3.
 • Šťastný, K., V. Červinka, J. Šiller, K. Havlíček, J. Gatěk, M. Vachtová, I. Zedníková, A. Ňaršaňská, B. Sůvová, V. Třeška, Otakar Kubala, Jiří Prokop, Petr Ostruszka, Jan Dostalík, H. Hornychová, E. Hovorková, A. Ryška, M. Hácová, P. Rotrockel, P. Vážan, J. Velecký, O. Hes, M. Michal, Jaroslav Horáček, Petr Buzrla, Martin Čegan, Radoslava Tomanová, Jana Dvořáčková a J. Záhora. Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice. In: Edukační sborník. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konferenec pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010, s.48. ISBN 978-80-86793-15-3.
 • Bosáková, Alice, Terezie Šuláková, Pavlína Plevová a Jana Dvořáčková. A New Mutation of the COL4A5 Gene in a Family with Alport Syndrome. (Case report) = Nová mutace genu COL4A5 v rodině s Alportovým syndromem (kazuistika). In: Beskydské pediatrické dny - sborník abstrakt. Ostravice, 16. - 17. října 2009, s.56. ISBN 978-80-254-5725-2.
 • Uvírová, M., Jana Dvořáčková, J. Nieslanik, M. Čegan, I. Urbanovská a D. Žiak. Využití metody FISH u diagnosticky obtížných melanomových lézí - kazuistika. (V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, II. Sympozium o cílené biologické léčbě, 25.-27. listopadu 2009, Olomouc). Onkologie. 2009, 3(Suppl.B), 26-27. ISSN 1802-4475.
 • Bosáková, Alice, Terezie Šuláková, Pavlína Plevová a Jana Dvořáčková. A New mutation of the COL4A5 gene in a family with Alport syndrome (case report). In: Actual problems of the pediatric nephrology and urology. 30th Jubilee Meeting of the Czech Working Group Pediatric Nephrology and 20th Meeting of the Czech Section of the Pediatric Urology. Třeboň, 22.-23.5.2009, s.97. ISBN 978-80-7394-166-6.
 • Konvalinka, D., L. Čeganová, Jana Dvořáčková, M. Uvírová a J. Šimová. Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a možnosti detekce HPV. (12. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno, 27.-28. listopad 2008). Časopis lékařů českých. 2009, 148(5), 220. ISSN 0008-7335.
 • Havránek, Ondřej, Jan Krhut a Jana Dvořáčková. Využití p27Kip1 v predikci agresivity a stadia karcinomu prostaty. (55.výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, 7.-9. 10. 2009). Česká urologie. 2009, 13(4), 286. ISSN 1211-8729.
 • Buzrla, Petr, M. Uvírová, Jana Dvořáčková a Tomáš Waloschek. Určení biologické povahy u melanocytárních lézí s využitím FISH. In: 35. sjezd českých patologů. Sborník přednášek. Brno, 18. - 19. června 2008, s.47. ISBN 978-80-7392-039-5.
 • Čeganová, L., D. Konvalinka, Jana Dvořáčková, M. Čegan, M. Uvírová, J. Nieslanik, E. Hošáková a J. ŠUustíková. HPV testing: correlations of molecular biology methods, immunohistochemistry and immunocytochemistry. (HPV in Human Pathology, Prague, Czech Republic, May 1-3, 2008). Central European Journal of Public Health. 2008, 16(Suppl.), S54. ISSN 1210-7778.
 • ŠIímová, J., Irena Urbanovská, Jana Dvořáčková, M. Uvírová, Margita Smatanová a Igor Dvořáček. Význam mezioborové spolupráce při diagnostice kardio- a cerebrovaskulárních onemocnění. (Neurovaskulární kongres, Ostrava, 4.-6. března 2008). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, 71/104(Suppl.), S83. ISSN 1210-7859.
 • Širůček, Pavel, Radomír Hodan, Radomíra Čermáková a Jana Dvořáčková. Fibrózní dysplázie. In: XLV. Dny nukleární medicíny. Havlíčkův Brod, 24.-26. září 2008, s.31. ISBN 978-80-254-2613-5.
 • Konvalinka, D., L. Čeganová, Jana Dvořáčková, M. Uvírová a J. Šímová. Lidské papillomaviry, cervikální karcinom a možnosti detekce HPV. In: 12. celostátní konference DNA diagnostiky. Brno, 27.-28. listopad 2008, s.34-35.
 • Kosterová, M., Jana Dvořáčková a A. Muchová. Porovnání histologického zpracování v Citadele 2000 a v Histoprocesoru RHS-1. In: 15.sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí a 15.sjezd České společnosti histologických laborantů. Program a sborník abstrakt. Rožnov pod Radhoštěm, 29. - 31. srpna 2007, s.74. ISBN 978-80-7368-331-3.
 • Vávra, Petr, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Peter Ihnát, A. Papaevangelou, Michaela Vávrová, A. El-Dendi, Jana Dvořáčková a N. Habib. Manuálně asistovaná laparoskopická radiofrekvenční resekce jater (Habib 4X). In: Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník abstrakt odborné konference. Ostrava, 11.-12.10.2007, s.33. ISBN 978-80-7368-332-0.
 • Smatanová, Margita, Igor Dvořáček a Jana Dvořáčková. Využití molekulárně genetické analýzy při stanovení definitivní pitevní diagnózy u náhlého úmrtí kojence. In: Mezinárodní kongres forenzních věd. Brno, 13. - 15. 9. 2006, Abstrakt č. 33.
 • Dvořáčková, Jana, A. Nedbálek, M. Uvírová a I. Žebráková. Využití FISH metody při diagnostice a monitorování léčby karcinomu močového měchýře. In: II. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc, 7.-9. prosince 2006, s.44. ISBN 80-239-8240-0.
 • Plevová, Pavlína, A. Křepelová, M. Papežová, E. Sedláková, Romuald Čuřík, L. Foretová, M. Navrátilová, J. Palas, J. Novotný, J. Zapletalová, J. Nieslanik, Jana Dvořáčková, Z. Utikal, Jaroslav Horáček a Z. Kolář. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - význam imunohistochemické detekce proteinů hMLHI a hMSH2 při jeho diagnoze. In: Edukační sborník. Brno, 22.května - 24.května 2003, s.98-99. ISBN 80-239-0175-3.
 • Dvořáčková. Cytology in Diagnosis of Pancreatic Cancer. In: VIIth Czech-Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, 22.11.2002.
 • Dvořáčková, Jana, Arnošt Martínek a Pavel Klvana. The Differential Diagnosis of Pancreatic Cystic Lesions. In: VIIth Czech-Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, 22.11.2002.
 • Martínek, Arnošt, Marek Honka, Jana Dvořáčková, Pavel Klvana a Vladimír Hrabovský. Contribution of Fine Needle Aspiration Biopsy for the Diagnostics of Tumors of Digestive Tract. In: VIIth Czech-Polish Conference on Internal Medicine (V.Ostravský internistický den s mezinárodní účastí. Lázně Klimkovice, 22.11.2002.
 • Dvořáčková, Jana, J. Štěrba, L. Dombrovská, A. Nedbálek a Arnošt Martínek. Karcinom prostaty: analýza proliferační aktivity buněk karcinomů prostaty ve vztahu k některým prognostickým faktorům = Prostate cancer: analysis of proliferative activity of prostate cancer cells in relation to some prognostic factors. (VIII. COngress of Czech and Slovak Pathologists with International Participation, Hradec nad Moravicí, September 25th-27th, 2011). Biomedical Papers. 2001, 145(1), 31. ISSN 1213-8118.
 • Šmajstrla, V., A. Albín, J. Buchtová, R. BUužga a Jana Dvořáčková. Je rutinní gastroskopická biopsie duodena přínosem pro diagnózu celiakie? První zkušenosti. Česká a slovenská gastroenterologie. 2000, 54(2), A6. ISSN 1210-7824.
 • Kysela, Tamara, Ivana Ziková, Pavel Vodvárka, Jana Dvořáčková a Z. Utíkal. Neobvyklý průběh onemocnění bazaliomu kůže - kazuistika. In: VII.Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, 19.-22.10.2000.
 • Dvořáčková, Jana, J. Šterba, L. Čeganová, M. Čegan, M. Uvírová a J. Heroková. Historie a současnost sentinelové uzliny: Standarda sentinelové uzliny. In: XIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, 19. - 21. 10. 2006, s.106-107. ISBN 80-239-7483-1.
 • Heroková, J., J. Richter, P. Geryk, B. Donociková, I. Ferák, L. Kudélka a Jana Dvořáčková. Operace prsu po neoadjuvantní léčbě pro pokročilý karcinom. In: XIII. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, 19. - 21. 10. 2006, s.63-65. ISBN 80-239-7483-1.

BCI – Skriptá a učebné texty

 • Dvořáčková, Jana. Patologie v kostce : učební texty pro studenty bakalářského studia LF OU. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. 182 s. ISBN 978-80-7464-184-8.
 • Dvořáčková, Jana. Pitva. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7464-266-1.
 
×
PředchozíDalší
Načítání