Mgr. Hana Bielniková

 
 • Tomanová R., Dvořáčková J., Buzrla P., Bielniková H.: Hodnocení extraaxiálních tumorů z pohledu patologa (meningeom, hemangiopericytom). II.bilaterální NCH-radiodiagnostické sympozium moravskosl.regionu, 14.-15.12011, Hotel Soláň.
 • Klossová H, Štětínský J., Vítková K., Gumulec J., Salounová D., Dvořáčková J., Bielniková H., Klement P., Leváková V., Klement GL., Procházka V: Surgical Treatment of DEEP Burns-Dermatoepidermal Autotransplantion Combined With Local Transplantation of Autologous Platelet Concentrate. 14 th European Burns Association Congress, 14. - 17.September 2011, World Forum Congress Center The Hague, The Netherlands (Poster).
 • Bielniková H., Mačák J., Tomanová R., Buzrla P., Fakhouri F., Horáček J., Dvořáčková J.,: Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. Sborník abstrakt, Onkologie; 5(suppl.B). ISSN 1802-4475, 19. sjezd čs. a slov patologů, 9.-11.11.2011, Olomouc.
 • Bielniková H., Tomanová R., Horáček J., Delongová P., Mačák J., Dvořáčková J.: Potential uses the transmission elektron microscopy in patology. 8th Symposium & Workshop on Molecular Patology and Histo(cyto)chemistry, 98th Olomouc Diagnostic Seminar of the Czech Division of the International Academy of Patology. 27-28.4.2012 Olomouc.
 • Dvořáčková, Jana, Hana Bielniková, Jana Kukutschová, Pavlína Peikertová, Peter Filip, Karol Zeleník, Pavel Komínek, Magdaléna Uvírová, Jana Pradná, Zuzana Čermáková a Igor Dvořáček. Detection of nano- and micro-sized particles in routine biopsy material - pilot study. Biomedical Papers [v tisku ]. Dostupné z URL https://DOI: 10.5507/bp.2012.104.
 • Dvořáčková, Jana, Hana Bielniková a Jirka Mačák. NANOPATOLOGIE - nový vědecký obor. Minireview. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2013, 49(1), 46-50. ISSN 1210-7875.
 • Bielniková, Hana, Petr Buzrla a Jana Dvořáčková. The problems of astroglial brain tumours = Problematika mozkových nádorů astrogliální řady. European Journal for Biomedical Informatics. 2010, 6(1), 3-7. ISSN 1801-5603.
 • Vajter, Jaromír, Hana Bielniková, Jana Dvořáčková, J. Kukutschová, J. Pradna, Karol Zeleník a Pavel Komínek. Effect of nanoparticles on inflammation and tumors in otorhinolaryngology. In: Nanotoxicology 2010. Edinburgh, 2nd - 4th June 2010, s.117.
 • Dvořáčková, Jana, J. Kukutschová, G. Kratosová, Karol Zelník, Pavel Komínek a Hana Bielniková. Nanopathology: nano-sized particles in human tonsil tissues. (22nd European Congress of Pathology. September 4-9, 2009. Florence, Italy). Virchows Archiv. 2009, 455(Suppl.1), S401. ISSN 0945-6317.
 • Fabišovský, Martin, Kateřina Kouřilová, Jana Dvořáčková, Tomáš Jonszta, Jan Krhut a Hana Bielniková. Biopsie solidních expanzí ledvin. (58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, 31.10.-2.11.2012, Ostrava). Česká urologie. 2012, 16(Suppl.1), 64. ISSN 1211-8729.
 • Hana Bielniková, Jirka Mačák, Radoslava Tomanová, Petr Buzrla, Fádi Fakhouri, Jaroslav Horáček, Jana Dvořáčková, Jiří Plášek a Jiří Dokulil. Méně časté lokalizace dobře diferencovaných neuroendokrinních karcinomů. (VII. dny diagnostické , prediktivní a experimentální onkologie, XIX. sjezd českých a slovenských patologů, XCVII. diagnostický seminář české divize IAP, XIX. sjezd České společnosti histologických laborantů, 9.-11. listopadu 2011, Olomouc). Onkologie. 2011, 5(Suppl.B), B50. ISSN 1802-4475.
×
PředchozíDalší
Načítání