Činnosti Ústavu patologie

 
 • Histopatologická diagnostika
  • bioptická vyšetření
  • peroperační vyšetření
  • imunohistochemická vyšetření
  • molekulárně genetické vyšetření ve spolupráci s CGB laboratoří a.s. – FISH vyšetření karcinomu prsu, karcinomu prostaty, rakoviny kůže, mozkových tumorů a maligních lymfomů
  • molekulárně genetické vyšetření K-ras karcinomu tlustého střeva ve spolupráci s CGB laboratoří a.s.
 • Cytopatologická diagnostika – negynekologická cytologie
 • Autoptická diagnostika - patologicko-anatomické pitvy
 • Konzultační vyšetření bioptických a cytologických nálezů
 • Účast na histopatologických seminářích v rámci České republiky, účast i aktivní na mezinárodních histopatologických seminářích a kongresech, pořádání klinicko-patologických seminářů v rámci FNO
 • Spolupráce s Národním tkáňovým centrem a.s. a Oční tkáňovou bankou FN Královské Vinohrady
 • Spolupráce s LF OU
 • Fotodokumentace
×
PředchozíDalší
Načítání