Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Činnosti Ústavu patologie

 • Histopatologická diagnostika
  • bioptická vyšetření
  • peroperační vyšetření
  • imunohistochemická vyšetření
  • molekulárně genetické vyšetření ve spolupráci s CGB laboratoří a.s. – FISH vyšetření karcinomu prsu, karcinomu prostaty, rakoviny kůže, mozkových tumorů a maligních lymfomů
  • molekulárně genetické vyšetření K-ras karcinomu tlustého střeva ve spolupráci s CGB laboratoří a.s.
 • Cytopatologická diagnostika – negynekologická cytologie
 • Autoptická diagnostika - patologicko-anatomické pitvy
 • Konzultační vyšetření bioptických a cytologických nálezů
 • Účast na histopatologických seminářích v rámci České republiky, účast i aktivní na mezinárodních histopatologických seminářích a kongresech, pořádání klinicko-patologických seminářů v rámci FNO
 • Spolupráce s Národním tkáňovým centrem a.s. a Oční tkáňovou bankou FN Královské Vinohrady
 • Spolupráce s LF OU
 • Fotodokumentace

Pověřen funkcí přednosty

MUDr. Vladimír Židlík, M.I.A.C.

Tel: 597 372 301
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Tel: 597 372 323
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript