09.02.2022

II. ročník grantové soutěže START-UP 2022

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují

II. ročník grantové soutěže START-UP pro roky 2023-2025.Soutěž o udělení START-UP grantu je vyhlašována v rámci následujících 6 vědních oblastí medicíny:

  • Onkologie a hematoonkologie
  • Neurovědy
  • Informační technologie, robotizace, umělá inteligence a virtuální realita v medicíně
  • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění
  • Chirurgické obory s preferencí miniinvazivní chirurgie
  • Epidemiologie

Doba řešení START-UP grantu je stanovena na období 12 – 36 měsíců se dnem zahájení řešení projektu 1. ledna 2023.

START-UP grant bude financován z prostředků LF OU a FN Ostrava do celkové výše 3.000.000,- Kč.

Hlavní žadatel START-UP grantu musí splňovat následující požadavky:

  • Je akademickým nebo výzkumným pracovníkem
  • Je nositelem Ph.D. v době podání návrhu
  • Nedovršil věk 40 let v době podání návrhu ve svém oboru vykazuje excelentní výsledky a podílí se na mezinárodní spolupráci
  • V době podání návrhu projektu není zaměstnancem LF OU nebo FN Ostrava

 

Harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže: 1. února 2022

Soutěžní lhůta: Přihlašování do soutěže je možné od 1. února 2022 do 15. března 2022 (24:00), a to prostřednictvím formuláře, zaslaného na adresu soutěže start-up@osu.cz nebo poštou na adresu: Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

Hodnotící lhůta: 15. března - 1. října 2022

Vyhlášení výsledků: 1. října 2022

Zahájení řešení projektů: 1. ledna 2023

 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 82/2021
DOTAZNÍK


×
PředchozíDalší
Načítání