12.01.2022

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava je v nových prostorách

Lékařská knihovna FN Ostrava se přestěhovala do nových prostor. Zdravotníci, ale také studenti středních i vysokých škol teď najdou veškerou odbornou literaturu v přízemní budově, která sousedí s tzv. „Malým internátem“. Prostory, ve kterých sídlila knihovna doposud, budou po rekonstrukci součástí Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava.

Projekt nové knihovny, zpracovaný firmou ATELIÉR SIMONA – projekce a inženýrská činnost s.r.o., vznikl v prostorách, které původně využívali zaměstnanci havarijní služby FN Ostrava. „Nejdříve jsme museli vybudovat nové zázemí zaměstnancům údržby, a to v nedaleké budově Investičního skladu. Staveniště jsme zhotoviteli stavby předali 24. 5. 2021 a hotovou stavbu pak převzali o pět měsíců později,“ přiblížil stavební práce v hodnotě 18 896 200 Kč vč. DPH náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Marek Tabašek, Ph.D. Interiérové vybavení nových knihovnických prostor pak stálo včetně DPH 4 416 543 Kč.

Lékařská knihovna FN Ostrava je zapojena do projektu CzechElib, který zajišťuje přístup ke klíčovým elektronickým informačním zdrojům pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR. „Na základě tohoto projektu mají naši zaměstnanci přístup do řady licencovaných fulltextových databází včetně bibliometrické databáze Web of Science,“ uvedl náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku doc. et. doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Lékařská knihovna má v ostravské fakultní nemocnici více než šedesátiletou historii. Aktuálně čítá téměř 40 tisíc knihovních jednotek a nabízí celé spektrum služeb. Návštěvníci knihovny si mohou vypůjčit nejen odbornou literaturu a periodika z vlastního fondu, ale také z jiných knihoven a informačních středisek. Součástí knihovny jsou i dvě učebny, z nichž jedna je k dispozici Lékařské fakultě Ostravské univerzity. „Nabízíme rovněž rešeršní služby z domácích i zahraničních databází nebo překladatelské služby. Dále například shromažďujeme a v elektronické podobě vedeme evidenci veškeré publikační činnosti našich zaměstnanců a také archivujemeseparátní výtisky,“ doplnila Bc. Ludmila Stuchlá, vedoucí Lékařské knihovny FN Ostrava.

 


×
PředchozíDalší
Načítání