10.12.2018

Stabilizace Fakultní nemocnice Ostrava pokračuje. Chirurgická klinika má nového primáře.

 

Novým zástupcem přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava  se stal Aleš Foltys. Ačkoli přišel z jiného zdravotnického zařízení, Chirurgickou kliniku FNO dobře zná. Nastoupil na ni hned po absolvování vysokoškolského studia v roce 1992 a během svého 22letého působení se právě zde vypracoval na vedoucího lékaře. Pro FNO jeho příchod znamená další důležitý krok v pokračující stabilizaci po krizi, jež na konci října vyvrcholila rezignací tehdejšího ředitele Evžena Machytky. MUDr. Foltys zároveň zastává funkci zástupce přednosty docenta Petra Vávry, který se ujme vedení kliniky 1. ledna 2019.

Do Fakultní nemocnice Ostrava se po čtyřech letech vrátil uznávaný chirurg Aleš Foltys. Ke 3. prosinci se stal zástupcem přednosty pro léčebnou péči Chirurgické kliniky FNO, s níž byl profesně spjat již mezi lety 1992 až 2014. Jedním z cílů, které si nový primář stanovil, je vylepšení pověsti tohoto špičkového pracoviště. „Když jsem dostal nabídku vrátit se zpět, nebylo to pro mě jednoduché rozhodnutí, ale přijal jsem ji. Beru ji jako výzvu stabilizovat a zlepšit situaci na klinice, jež si díky lidem, kteří na ní pracují, zaslouží daleko lepší pověst jak v odborných, tak i v laických kruzích,“ řekl Foltys.

Podle ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Petra Vávry je příchod Aleše Foltyse dalším signálem toho, že se situace v nemocnici po podzimní krizi stabilizovala. „Velice mě těší, že MUDr. Foltys naši nabídku přijal. Je to vynikající zpráva nejen pro lékaře, kteří na Chirurgické klinice pracují, ale především pro pacienty, pro něž bude jako nový primář zárukou profesionální péče na té nejvyšší úrovni,“ uvedl Vávra.

Ve své nové funkci bude moci Foltys uplatnit také zkušenosti, které nabyl mezi lety 2014 a 2018 jako zástupce primáře chirurgického oddělení ve Vítkovické nemocnici. Přestože do Fakultní nemocnice Ostrava přichází odjinud, nevstupuje do neznámého prostředí. Na Chirurgickou kliniku FNO nastoupil hned po promoci v roce 1992 a setrval zde 22 let, než odešel do Vítkovic. Svůj úkol vidím ve snaze o zlepšení mezilidských vztahů, nastavení pravidel a možnosti seberealizace každého zaměstnance kliniky, který bude součástí fungujícího týmu,“ řekl Foltys o svém plánu na následující týdny a měsíce.

MUDr. Aleš Foltys, Ph. D. (51) je uznávaný chirurg a držitel čtyř atestací v oboru. Specializuje se na operační léčbu obezity (bariatrie). Od léta 2014 až dosud působil jako zástupce primáře chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice. Svou profesní kariéru začal po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1992 na Chirurgické klinice FNO, kde setrval 22 let a vypracoval se až na vedoucího lékaře. Je členem České chirurgické společnosti, ČLS J.E. Purkyně i České lékařské komory. Absolvoval řadu zahraničních stáží věnovaných kromě bariatrie také laparoskopii či transplantační chirurgii. V minulosti působil také jako odborný asistent na Katedře chirurgických oborů Ostravské lékařské fakulty.


×
PředchozíDalší
Načítání