Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111

Úspěch naší bývalé dlouholeté zaměstnankyně

Ortoptistka Zuzana Bílá pracovala na Oční klinice FN Ostrava, Centru pro děti s vadami zraku 31 let. Za tu dobu pomohla svou prací v oboru ortoptiky a pleoptiky získat kvalitní vidění a lepší životní perspektivu stovkám pacientů a významně se podílela na vzdělávání dalších generací ortoptistek. Dne 9.11.2018 ji bylo Českou společností ortoptistek uděleno ocenění za celoživotní přínos oboru. Oční klinika FN Ostrava se připojuje s gratulacemi a přáním mnoha sil a pevného zdraví!

https://www.fno.cz/novinky/uspech-nasi-byvale-dlouholete-zamestnankyne