04.12.2018

Nový přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava bude mít po 10 měsících řádného přednostu. V jejím čele stane docent  Petr Vávra.

Přednostou Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava bude od Nového roku onkochirurg Petr Vávra. Jde o téhož muže, který nyní zároveň z pověření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dočasně vede celou nemocnici, než bude po říjnové rezignaci předchozího ředitele Evžena Machytky rozhodnuto o výsledku výběrového řízení na nového šéfa zdravotnického zařízení.

Profesně mimořádně zajímavý a náročný závěr roku letos zažívá chirurg Fakultní nemocnice Ostrava Petr Vávra. Ještě na konci října pracoval ve zdravotnickém zařízení jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum, do nového roku však vkročí jako přednosta chirurgické kliniky.

Dočasným vedením nemocnice pověřil Vávru ministr zdravotnictví poté, co rezignoval předchozí ředitel Evžen Machytka. Ten se svého postu vzdal, aby odblokoval patovou situaci, ve kterou vyústily rozsáhlé spory ve zdravotnickém zařízení. Na Vávrovi pak bylo, aby nemocnici z krize vyvedl, od 1. ledna se však ujme řízení Chirurgické kliniky.

„Chirurgii se věnuji celý svůj profesní život, proto jsem nabídku vést kliniku bez váhání přijal. Myslím si, že na chirurgické klinice mě čeká mnoho práce a to zejména stabilizace personálních vztahů nebo například vytvoření specializovaných léčebných tým“, dodal Petr Vávra.

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava byla bez řádného přednosty od února, kdy odešel šéfchirurg Igor Penka. Vedením kliniky byl následně dočasně pověřen Vladimír Richter. Od nového roku nastoupí do čela kliniky Vávra. „Nejdůležitější je, že po téměř celém roce bude mít Chirurgická klinika znovu jasné vedení. Pro docenta Vávru  jsme se rozhodli především proto, že se v jeho osobě propojuje bezmála třicetiletá praxe chirurga a hluboká znalost moderních technologií, jež jsou budoucností oboru,“ uvedl náměstek FNO pro lékařskou péči Josef Srovnal, který se na výběru nového přednosty podílel.

Vávra skutečně ve vědecké činnosti vyniká. Je autorem mnoha článků na rozhraní chirurgie a techniky, má 32 publikací na prestižním Web of Sicence a dalších 195 na jiných platformách. Kromě toho je autorem tří patentů na ochranu duševního vlastnictví (radiofrekvenční přístroje) a podílí se na studiích ex vivo a in vivo na vývoji nových radiofrekvenčních nástrojů společně s Vysokou školou Báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. V čele Chirurgické kliniky i celé Fakultní nemocnice Ostrava plánuje spolupráci obou subjektů s VŠB-TUO i dalšími univerzitami dále rozvíjet.

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. (51) – je uznávaný chirurg se čtyřmi atestacemi, který do října působil ve Fakultní nemocnici Ostrava jako náměstek ředitele pro vědu a výzkum. Po rezignaci předchozího ředitele Evžena Machytky byl pověřen vedením celé nemocnice. Ve FNO pracuje na její Chirurgické klinice od roku 1997, předtím šest let působil na chirurgickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov. Kromě toho je členem Katedry chirurgických oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity a garantem předmětu chirurgie oboru Biomedicinský technik VŠB-TUO. Je autorem mnoha impaktovaných článků na rozhraní chirurgie a techniky, zúčastnil se řady edukačních pobytů v zahraničí. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je ženatý a má tři děti.

DSC_0775
×
PředchozíDalší
Načítání