21.06.2022

Multioborová konference POROD 2022 se zaměřila na přirozený porod a propojila zdravotníky, duly i zástupce ženských a lidskoprávních organizací

Skončila třídenní konference nazvaná POROD 2022, zaměřená na přirozený porod a vše, co jej podporuje. Jejím iniciátorem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a LF OU doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, který na její přípravě úzce spolupracoval s fyzioterapeutkou kliniky Mgr. Marikou Bajerovou. Pozvání přijalo 460 delegátů. A byli mezi nimi nejen zdravotníci, ale také duly a zástupci ženských i lidskoprávních organizací.

V prostředí českého zdravotnictví se jednalo o zcela výjimečnou, a v minulosti zatím neuskutečněnou akci. „Měli jsme ambici přivést do jednoho sálu všechny, kteří mají co do činění s porodem. Vedle sebe tak seděli porodníci, porodní asistentky a sestry, fyzioterapeuti se zaměřením na gynekologii a neonatologii, ale také duly, zástupci České ženské lobby nebo Ligy lidských práv. A po celou dobu rovněž zástupci ministerstva zdravotnictví,“ upřesnil spektrum účastníků docent Šimetka. Jedním z diskutovaných témat bylo posílení role porodní asistentky v období šestinedělí. „Žena je propuštěna z porodnice a za svým gynekologem jde až za 6 týdnů. Po celou tu dobu se o ni nikdo nestará. A to chceme změnit,“ pokračoval Ondřej Šimetka. „Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že podnikne kroky, které povedou k tomu, aby se porodní asistentka starala o jednu rodičku i po dobu šestinedělí,“ připomněl náměstek ministra zdravotnictví Bc. Josef Pavlovic.

Dalším velkým tématem byla role fyzioterapeuta, která se v porodnictví ukazuje jako nezbytná. „Vychází to i ze zpětných vazeb gynekologů. Velká klinická pracoviště se po našem vzoru snaží zařadit fyzioterapeuta přímo na kliniku, případně vyškolit větší počet fyzioterapeutů tak, aby byli schopni poskytovat tuto péči,“ vysvětlila spoluorganizátorka konference Mgr. Marika Bajerová, která působí jako fyzioterapeutka výhradně na Gynekologicko-porodnické klinice FNO a LF OU.

„Jsme rádi, že i neonatologové dostali možnost prezentovat pokroky v našem oboru, kterých je v oblasti péče o fyziologického novorozence velmi mnoho. Kojení, jako jedno ze stěžejních témat v neonatologii, bylo velmi dobře prezentováno. Víme, že nás čeká ještě spousta práce, ale jsme na to připraveni a chceme, aby nemocnice byly FAMILY FRIENDLY HOSPITAL,“ podotkla primářka Oddělení neonatologie FN Ostrava MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D.

Velmi zajímavé bylo i diskusní fórum na téma duševního porodního traumatu, které velmi citlivě moderovala Mgr. Klára Laurenčíková, nová vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Proběhnout tak mohla první širší diskuse zainteresovaných odborníků na toto téma. Je jistě znepokojující, že až 20 % žen po porodu má psychické problémy, přičemž většina z nich nevyhledá odbornou pomoc. Byly rovněž prezentovány výsledky rozsáhlé studie, která identifikovala hlavní faktory, mezi které patří tlak okolí ženy, náročnost péče o dítě a další. Ještě více tak vystoupila důležitost adekvátní poporodní péče.

V sále nechyběli ani zástupci pracovišť z Rakouska a Slovenska, došlo i ke srovnání péče o ženu v Holandsku. Zásadní rozdíly přiblížil přednosta II. Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a UN Bratislava prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.: „Na Slovensku je ta péče organizována tak, že každý dělá všechno. Nemáme úplně specialisty na porody, patologická těhotenství a podobně. Takže si myslím, že i tento fakt posouvá české porodnictví ve srovnání se Slovenskem dále.“

Konference proběhla zcela bez sponzorských peněz farmaceutických firem i firem, které vyrábějí náhražky mateřského mléka. 

Dění na konferenci dokresluje i zajímavá videoreportáž: https://youtu.be/5MSrWFcW1yM.

 


×
PředchozíDalší
Načítání