16.06.2022

Neurologická klinika FN Ostrava přispěla k úspěšné první celosvětové studii zaměřené na mikrochirurgickou léčbu ischemické cévní mozkové příhody

Lékaři Komplexního cerebrovaskulárního centra Neurologické kliniky Fakultní nemocnice  Ostrava mají výrazný podíl na úspěšném výsledku pětileté studie, zaměřené na mikrochirurgickou léčbu komplikovaných forem ischemické cévní mozkové příhody. Kolegům z Nemocnice České Budějovice a.s. poskytli ke srovnání soubor pacientů, u kterých standardní postupy léčby nezabraly. Ti je pak porovnali se skupinou, která byla operována. 

Z výsledků studie, kterou otiskl také prestižní chirurgický časopis Journal of Neurointerventional Surgery, a jejíž protokol pomohli ostravští neurologové a neurochirurgové připravit, vyplynulo, že u 60 procent odoperovaných pacientů byl výkon úspěšný a byli následně opět soběstační. „Studie zahrnovala celkem 47 pacientů, u kterých nezabralo ani podání léků na rozpuštění krevní sraženiny, ani její odstranění katetrizační metodou. Operaci podstoupilo 12 z nich. Rád bych zdůraznil, že zprůchodnění velké mozkové cévy chirurgickou cestou není využíváno jako standardní léčebný postup nikde na světě,“ uvedl spoluautor studie MUDr. Martin Roubec, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava.

Tým ostravských a českobudějovických lékařů teď pracuje pod vedením prof. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D., FESO, FEAN, z Neurologické kliniky FN Ostrava a Katedry klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity na vytvoření protokolu, který je nutný k zahájení randomizované multicentrické studie, jež bude zahrnovat větší počet pacientů. Zapojit by se do ní měla cerebrovaskulární centra v ČR i ze zahraničí, která mají k dispozici neurochirurgický tým. „Mohu potvrdit, že i na naší klinice mají lékaři s plánovanými operačními výkony na mozkových tepnách zkušenosti. Do studie, která by měla ukázat, zda je tato forma léčby přínosná i pro pacienty v akutním stavu po cévní mozkové příhodě, se proto rozhodně zapojíme,“ doplnil MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA, primář Neurochirurgické kliniky FN Ostrava.

Lékaři Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava začali jako první v republice provádět zprůchodnění akutně uzavřené mozkové cévy pomocí katetru experimentálně již v roce 2005. Standardem se tato metoda stala o 10 let později. Za jak dlouho se standardem v léčbě katetrizačně neřešitelných případů stane mikrochirurgický výkon si doktor Roubec netroufá odhadnout.


×
PředchozíDalší
Načítání