15.04.2021

Moravskoslezský kraj patří k oblastem s vysokým výskytem zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku

Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava ročně odhalí mezi 50 až 70 nádory v oblasti hrtanu. I proto u příležitosti Světového dne hlasu, který připadá na 16. dubna, připomínají, že chrapot, trvající déle než tři týdny, může znamenat vážný problém, a lidé by měli navštívit ORL nebo foniatrickou ambulanci.

Úspěšnost vyléčení  nádorů  hlasivek je u včasného zachycení velmi vysoká, až 99 procent. „Když zachytíme nádorové onemocnění v oblasti hrtanu včas, je obrovská šance, že jej vyléčíme s minimálním dopadem na organismus,“ připomněl přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA a dodal, že zatímco ještě před 15 lety se preferovala u takovýchto časných nádorů radioterapie, dnes se lékaři přiklánějí spíše k operačnímu řešení. „V ambulanci máme k dispozici ty nejmodernější diagnostické přístroje, díky kterým jsme schopni poznat už malé změny na sliznici, které svědčí o tom, že se jedná o nádor. Cílené operační zákroky nejen na hlasivkách, ale i na dalších částech hrtanu provádíme endoskopicky, přes dutinu ústní, bez jakéhokoliv zásahu zvenku,“ uvedl profesor Komínek.

Foniatrie

Ve FN Ostrava provádějí lékaři z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku tyto mimořádné operační výkony za dokonalé spolupráce s anesteziology. „Ta je u těchto výkonů naprosto zásadní, a musím říct, že toto propojení nám závidí i kolegové ze světa, kterým naše postupy prezentujeme,“ vyzdvihl výbornou mezioborovou spolupráci přednosta Komínek.

FN Ostrava se v minulosti ke Světovému dni hlasu připojila i pořádáním preventivní akce. Letos se z pochopitelných epidemiologických důvodů neuskuteční, ale foniatrická i odborná ambulance ORL funguje bez omezení. Profesor Komínek proto vyzývá lidi, kteří trpí chrapotem, trvajícím déle než tři týdny, aby se objednali k vyšetření. „Nemusí se jednat o nádorové onemocnění, ale můžeme odhalit i jiná postižení hlasivek, jako jsou otoky, uzlíky, polypy nebo obrna hlasivky.“

 

Desatero pro zdravý hlas:

  1. Nekuřte.

  1. Nepřemáhejte zbytečně hlas. Nemluvte v hlučném prostředí.

  1. Po hlasové zátěži či infekcích dýchacích cest dopřejte svému hlasu klid.

  1. Šepot, zejména usilovný, namáhá hlasivky.

  1. Sucho v krku škodí hlasu. Dbejte na dostatečný přísun tekutin.

  1. Alkohol v nepřiměřeném množství způsobuje rozšíření cév hlasivek a může vést ke zhoršení kvality hlasu. Tvrdý alkohol vysušuje sliznice.

  1. Vleklý chrapot, kašel a pocit cizího tělesa v krku mohou být způsobeny také průnikem žaludečních šťáv do jícnu a hrtanu.

  1. Vyhněte se velkým výkyvům teploty, klimatizace má být nastavena maximálně o 6°C méně, než je ve venkovním prostředí.

  1. Neléčené alergie na inhalační alergeny mohou způsobit poruchu hlasu.

  1. Chrapot trvající déle než 3 týdny vyžaduje vyšetření hlasivek k vyloučení nádorového onemocnění.


×
PředchozíDalší
Načítání