01.04.2021

FN Ostrava má k dispozici léčivý přípravek BAMLANIVIMAB i REGN-COV2

Lékaři Kliniky infekčního lékařství, Kliniky hematoonkologie a Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava mají k dispozici léčivé přípravky BAMLANIVIMAB i REGN-COV2. Mohou je aplikovat pacientům s vybranými druhy diagnóz, které by vážný průběh nemoci covid-19 mohl ohrozit na životě.

Lidé po transplantaci, onkologicky nemocní, s BMI nad 40 anebo pacienti s chronickou obstrukční chorobou. To je část diagnóz pacientů, pro které jsou určeny léčivé přípravy BAMLANIVIMAB i REGN-COV2. Aby jim lékaři mohli přípravek aplikovat, musí splnit několik podmínek. „Léčivé přípravky jsou určeny pro léčbu pacientů s onemocněním covid-19 starších 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž klinický stav je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Doba trvání klinických příznaků nepřesahuje 7 dní, zároveň doba od zjištění pozitivity testu na covid nepřesahuje 3 dny a u pacienta existuje vysoké riziko zhoršení klinického stavu,“ uvedla MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D., primářka Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava. Pacientům přidává doporučení: „Kontaktujte svého odborného nebo praktického lékaře, který rozhodne, zda u vás může být lék použit, a ten také domluví aplikaci na pracovištích, která mají oprávnění jej podávat.“

Bamla1

Přípravek BAMLANIVIMAB  už má Fakultní nemocnice Ostrava k dispozici v dostatečném množství. Zatím jej lékaři aplikovali 20 nemocným a podle dostupných informací nikdo z nich nemusel být v souvislosti s nemocí covid-19 hospitalizován.

Fakultní nemocnice Ostrava bude aplikovat také přípravek REGN-COV2. Ten je určen například i pro diabetiky prvního typu, pacienty s deficitem imunity, a stejně jako BAMLANIVIMAB bude podáván formou infuze.

Bamla2

V Moravskoslezském kraji jsou zatím tři pracoviště, která mají oprávnění oba léky podávat. Kromě FN Ostrava je to Slezská nemocnice v Opavě a Nemocnice s poliklinikou Havířov.


×
PředchozíDalší
Načítání