31.03.2021

Neurologická klinika FN Ostrava se zapojila do celosvětové studie, zaměřené na 1. vlnu pandemie covid-19 a cévní mozkovou příhodu

Prestižní odborný časopis Neurology, vydávaný Americkou akademií neurologie, zveřejnil výsledky nejrozsáhlejší celosvětové studie, která byla zaměřena na dopad první vlny pandemie nemoci covid-19 na léčbu cévní mozkové příhody. Studie sledovala data za období od 1. března 2020 do 30. června 2020 a prokázala pokles hospitalizovaných s touto diagnózou. 

Do studie se zapojili lékaři 457 iktových center ze 70 zemí a 6 kontinentů. První dostupná data prokázala, že na celém světě došlo k poklesu hospitalizovaných s cévní mozkovou příhodou o 11,5 %. Lékaři zároveň provedli o 13,2 % méně tzv. systémové trombolýzy, tedy rozpuštění cévní krevní sraženiny pomocí aplikované látky.

CMP

„Tato epidemická data, která dokazující, že v tzv. první vlně došlo k poklesu hospitalizovaných, jsou pro nás velmi důležitá. Potvrdilo se, že pokles případů během první vlny pandemie, způsobené nemocí covid-19, který jsme pozorovali v naší nemocnici i v celé ČR, nebyl ojedinělý. Byl nejen pozorován, ale díky této unikátní výzkumné iniciativě i vědecky prokázán, a to na celém světě," říká MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, zástupce přednosty Neurologické kliniky pro vědu a výzkum FN Ostrava.

Zveřejněné výsledky vyvolávají oprávněnou otázku, proč k poklesu případů došlo? „Cévní mozková příhoda probíhá pod různými obrazy s různou závažností příznaků a ti, co měli jen lehké nebo přechodné příznaky, nemuseli do nemocnice vůbec přijet, jelikož měli obavy z infekce koronavirem. Rovněž se uvádí, že na pokles počtu těchto hospitalizací mohlo mít vliv i to, že se změnily některé rizikové faktory, například přechodně poklesla spotřeba jídla z fast foodů, konzumace kuchyňské soli a expozice jiným virům. Je zmiňována i hypotéza, že došlo k poklesu počtu pacientů, kteří přijíždějí do nemocnice s příznaky podobnými mrtvici (tzv. mimics), u kterých se však o cévní mozkovou příhodu nejedná,“ uvedl doktor Volný.

Doktor Volný dále potvrdil, že uvedená celosvětová studie pokračuje i nadále a sleduje nejen epidemický vývoj v rámci následujících vln onemocnění covid-19, ale také další možnosti léčby cévní mozkové příhody. Jedná se o mechanickou trombektomii, tedy odstranění krevní sraženiny speciálním instrumentariem z mozku, přes tepnu v třísle.

Odkaz na článek v časopise Neurology: https://bit.ly/3sB0dvF.


×
PředchozíDalší
Načítání