07.04.2011

Den parkinsoniků

Ambulance ve FNO pro diagnostiku a léčbu Parkinsonovy choroby ve Fakultní nemocnici Ostrava je jediná pro celý region

Den parkinsoniků

V pondělí 11. dubna si opět připomeneme Den parkinsoniků... Třes rukou a někdy i nohou, ztuhlost, snížená pohyblivost, voskový obličej, zhoršená mluva, polykání, pomalost, neobratnost, únava a další. Parkinsonova choroba. Přichází nenápadně, pomalu a plíživě. Její první projevy bývají nespecifické. Nikdo zatím přesně neví, odkud přichází a proč, nikdo ji zatím neumí vyléčit, jen zmírnit její příznaky. Poprvé ji popsal roku 1817 londýnský lékař James Parkinson, po němž získala své jméno.

Lékaři jsou schopni pomocí léků mírně zlepšit stav nemocného, ale záleží i na dalších faktorech. „Pro parkinsoniky je důležitá pohybová aktivita a samozřejmě i psycho-sociální podpora, proto se snažíme společně s ostravským Klubem parkinsoniků zapojovat všechny nemocné do společných aktivit," vysvětluje MUDr. Petra Bártová, Ph.D., z Neurologické kliniky FNO specializující se právě na léčbu Parkinsonovy choroby a garant klubu Parkinsoniků Ostrava. A paní Anna Koleková z ostravského Klubu parkinsoniků ji doplňuje: „Pořádáme pravidelná cvičení každý čtvrtek od 15 hodin na rehabilitační klinice FNO. Další cvičení pak probíhá každé pondělí od 16hod. ve Sportovním areálu v Bystřici nad Olší a každou středu cvičíme i v Novém Jičíně." Členové ostravského Klubu parkinsoniků se scházejí pravidelně každé první úterý v měsíci od 15 hod. v Biskupském gymnáziu v Ostravě-Porubě. Klub pořádá také besedy, přednášky, společné výlety, květnovou „olympiádu" a prezentaci ke Dni PN v Domě knihy Librex v Ostravě. „Zúčastňujeme se ale i akcí jiných klubů jako např. Baťova kanálu, výstupu na Říp, Parkinsoniády v Dubňanech, soutěži ve stolním tenisu v Olomouci a podobně. Účast na pořádaných akcích jinými kluby si hradíme sami z vlastních prostředků, jsme proto vděčni za jakoukoli podporu."

Občanské sdružení Parkinson Praha, které sdružuje přes 20 klubů z celé České republiky, eviduje již skoro 2500 členů a počty stoupají. „Ostravský Klubu parkinsoniků byl založen v roce 1999 ve FNO.

„Zpočátku jsme měli něco málo přes 20 členů, dnes se již k nám hlásí přes 250 parkinsoniků a jsme největším klubem v republice. Naším cílem je zlepšovat životní podmínky nemocných parkinsoniků a jejich blízkých. Snažíme se jim pomoci zvýšit jejich sebevědomí, učit je žít s touto i při intenzívní léčbě postupující nemocí a bojovat s ní... Proto podporujeme hlavně projekty, které posilují samostatnost a aktivní stránky života nemocných," pokračuje paní Koleková, podle níž lidé obecně tuto nemoc příliš neznají a z nevědomosti reagují při setkání s parkinsonikem různě od úšklebků, přes nepříjemná prohlášení o alkoholicích až po soucit. Ani jeden extrém není pro nemocné lidi příjemný a ti se pak uzavírají do sebe.

Co tedy nemoc způsobuje? „Jde o záludné neurologické onemocnění, které může potkat kohokoliv. Většinou se s touto nemocí setkávají především lidé starší, ale v léčení máme i lidi v produktivním věku. Jde o špatnou souhru procesů hluboko v mozku, které vedou k poruše automatických pohybových aktivit s projevy typickými pro Parkinsonovu chorobu. Přenos vzruchů zajišťuje tzv. dopamin, pokud člověk trpí jeho nedostatkem, je velká pravděpodobnost, že se u něj rozvine výše uvedené onemocnění," popisuje záludnost této choroby MUDr. Petra Bártová, Ph.D. „Nemoc se ze začátku někdy obtížně diagnostikuje, proto se snažíme nejprve vyloučit možnost jiného onemocnění. Pacient projde neurologickým vyšetřením, ale k diagnostice je důležitá i anamnéza pacienta, podrobný popis příznaků a průběhu onemocnění, věk a další. V současnosti mnohem více pacientů a lékařů je informováno o možnostech vyšetření a léčby na specializovaných pracovištích, kam patří i naše extrapyramidová ambulance ve FNO."

A kolik stojí např. tříměsíční léčba jednoho takto nemocného člověka? Zhruba 2000 Kč. Pokud však nastanou komplikace např. s pamětí nebo s psychikou, léčba je samozřejmě nákladnější. Kromě toho jde o léčbu doživotní...

Více na  http://www.parkinson-cz.net.


×
PředchozíDalší
Načítání