05.04.2011

Z šedivé budovy je moderní centrum nuklerání medicíny

Z šedivé budovy je dnes moderní centrum nukleární medicíny

V předvánočním období roku 2009 se Klinika nukleární medicíny přestěhovala ze staré šedivé budovy do provizorních prostorů vedlejší budovy Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí a částečně Kliniky infekčního lékařství. O rok později se stěhovala zpět – do zcela nového, moderního, modrooranžového pavilonu... A již 3 měsíce slouží opět pacientům. „Byl to náročný rok, ale stálo to za to," pochvaluje současné prostory rekonstruované kliniky její přednosta MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA. „Tato budova byla postavena kolem roku 1970 a od té doby neprošla žádnou zásadní renovací. Prostředí už nebylo příliš komfortní a kvůli netěsnícím oknům zde docházelo navíc i k velkému úniku tepla. Nyní je budova kompletně rekonstruována od rozvodů vody, elektřiny, přes výměnu oken až po fasádu. Podařilo se nám také přeorganizovat systém péče tak, aby byl pro pacienty ještě více komfortní. Máme zde například oddělené čekárny zvlášť pro pacienty, kteří již mají v sobě naaplikováno radiofarmakum a zvlášť pro ostatní. A dokonce máme zvláštní čekárnu pro malé pacienty s postýlkou, přebalovacím pultem a spoustou hraček. Zkrátily se i čekací doby a celkově je zde maximálně zvýšená všestranná bezpečnost jak pro pacienty, tak pro personál. Každý z pracovníků má samozřejmě vlastní dozimetr, který kontroluje množství radiace, kterému je člověk v průběhu dne vystaven. Také logistika je nyní na klinice mnohem jednodušší, vše na sebe navazuje tak, jak má," pokračuje pan přednosta, který dodává, že kromě modernizace budovy došlo i k modernizaci přístrojového vybavení. „Máme zde zcela novou SPECT kameru (SPECT = jednofotonová emisní počítačová tomografie) s CT, což je novinka, která velmi usnadňuje diagnostiku pacientů. Můžeme v jednu chvíli použít oba přístroje, aniž bychom museli pacienta přemisťovat. Tato tomografická scintilační kamera je schopna diagnostikovat např. metastázy ještě dřív než je zaznamená rentgen, dokáže zjistit kostní metastázy karcinomu prostaty a prsu a podobně. Kromě této speciální SPECT kamery s CT zde máme ještě další tři starší SPECT kamery, čtyři planární scintilační kamery a sonograf."

Klinika nukleární medicíny se zabývá především diagnostikou, léčbou a výzkumem a k těmto účelům využívá otevřené radioaktivní zářiče, tedy radiofarmaka. „V rámci diagnostiky podáváme radioaktivní preparáty pacientovi - in vivo vyšetření – především pomocí radiofarmak značených techneciem, které získáváme v tzv. laminárním boxu z techneciových generátorů. Takto nám radioaktivní preparáty v kombinaci se scintilačními kamerami pomáhají odhalit především onkologické nebo zánětlivé onemocnění uvnitř těla. V jiném laminárním boxu připravujeme pacientům potřebná radiofarmaka pro léčbu především onkologického onemocnění, ale i jiných. Jsme schopni připravit radiofarmaka pro analgetickou léčbu některých kostních metastáz. Především se však specializujeme na léčbu chorob štítné žlázy, a to zhoubného i nezhoubného onemocnění. Pomocí radioaktivního zářiče pomáháme také pacientům s artritidou, hemofilikům a jiným s kloubním onemocněním. Daří se nám touto metodou na čas pomoci pacientům od bolesti, zmírnit otok a zlepšit pohyblivost, což sice dočasně, ale přece jen zlepšuje kvalitu života," popisuje výsledky kliniky přednosta Otakar Kraft.

Na Klinice nukleární medicíny pracuje v současnosti zhruba 35 lidí, z toho 8 lékařů a 12 sester. Zbylí pracovníci jsou například radiologičtí a jiní laboranti, nelékaři s vysokoškolským vzděláním, pomocný personál a další. „Kromě diagnostických pracovišť (ambulancí) zde máme samozřejmě lůžkovou část, úsek přípravy radiofarmak, dále fyzikálně-technický úsek, jehož pracovníci mají na starosti kontrolu všech přístrojů, radiační ochranu a jiné. Máme nově rekonstruovanou i konferenční místnost a moderní učebnu pro výuku radiologických asistentů z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, dále studentů fyziky Přírodovědecké fakulty OU a biomedicínských inženýrů z VŠB-TU," dodává na závěr MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA.

Plánovaná rekonstrukce Kliniky nukleární medicíny navazovala na první etapu kompletního projektu – rekonstrukci Onkologické kliniky, která probíhala v roce 2009. Celkové náklady na obě etapy činily zhruba 350 mil. Kč, přičemž v této druhé etapě bylo proinvestováno 107 091 tis. Kč. Nemocnice z vlastních zdrojů uhradila z celkové částky 49 000 tis. Kč, zbytek tvořily dodatečné prostředky státu. Klinika nukleární medicíny je svým vybavením, počtem provedených výkonů i počtem pracovníků největším zařízením svého druhu v ČR.


×
PředchozíDalší
Načítání