21.02.2011

O kardiologicky nemocné děti nově pečuje nová ambulance ve FNO

Význam prenatálního kardiologického vyšetření plodu roste

Součástí Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava se od 1. ledna 2011 stalo ambulantní Oddělení dětské a prenatální kardiologie, historicky první pracoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji s erudovaným týmem dětských kardiologů, s jistotou zázemí nemocnice fakultního typu a s kapacitou zhruba 6 tisíc pacientů ročně. Vznik tohoto centra, které poskytuje komplexní péči dětem s vrozenými srdečními vadami, srdečními onemocněními a s poruchami srdečního rytmu z celého Moravskoslezského kraje, je pro malé kardiologické pacienty velkým přínosem.

„Předností našeho kardiologického centra zaměřeného na dětské pacienty je komplexní multioborové zázemí, které poskytuje Fakultní nemocnice Ostrava," říká MUDr. Tomáš Gruszka, primář Oddělení dětské a prenatální kardiologie FN Ostrava „Důležitá je zejména naše bezprostřední vazba na klinická oddělení i na lůžkovou péči a jistota vysoké úrovně resuscitačně-intenzivní péče. Úzce spolupracujeme jak s Klinikou dětského lékařství FNO, tak také například s Porodnicko-gynekologickou klinikou FNO, neonatologickým oddělením, s oddělením sportovní medicíny Interní kliniky FNO i s neurologickými pracovišti."

V Moravskoslezském kraji tak vznikla specializovaná jednotka, která zajistí špičkovou komplexní péči o malé kardiologicky nemocné pacienty. „K dispozici máme kvalitní technické zázemí například v podobě nejmodernějšího ultrazvuku nejvyšší třídy i špičkového mobilního ultrazvuku, můžeme se zaměřit na funkční diagnostiku v podobě monitorace srdečního rytmu po 24 hodin, u některých indikovaných případů až po dobu 48 hodin, provádět můžeme zátěžová EKG, polohové testy a podobně. Pouze v oblasti intervenčních zákroků a některých dalších speciálních indikací budeme spolupracovat zejména s pracovištěm Dětského kardiocentra ve Fakultní nemocnici Praha Motol, a také s kardiologickým oddělením Dětské fakultní nemocnice Brno.

Významnou kapitolou práce dětských kardiologů a zároveň součástí prevence jsou prenatální kardiologická vyšetření plodu. „Ročně dojde v regionu ke zhruba 10 tisícům porodů. Půl až jedno procento dětí se přitom narodí s vrozenou srdeční vadou. Proto je záchyt vady již v prenatálním období tak důležitý. Pokud srdeční vadu u plodu objevíme, budoucí maminka je pod pravidelným odborným dohledem, v návaznosti na závažnost onemocnění plodu pak porodí v péči odborníků buď přímo ve Fakultní nemocnici Ostrava nebo, je-li u dítěte nezbytný bezprostřední operační zákrok ihned po jeho narození, v pražském Motole. Právě díky kvalitním prenatálním kardiologickým vyšetřením mají šanci přejít i děti s těžkými vrozenými srdečními vadami." Proto se dětská kardiologická ambulance Fakultní nemocnice Ostrava bude snažit o to, aby podrobné screeningové vyšetření srdíčka plodu absolvovalo co nejvíce těhotných žen. „Toto vyšetření většinou při pravidelných prohlídkách budoucích maminek provádějí gynekologové, kterým se však ne vždy podaří skryté srdeční vady plodu odhalit. Sebeerudovanější gynekolog totiž vnímá srdce jinak než kardiolog," konstatuje MUDr. Gruszka.

Obrovský význam mají podle MUDr. Gruszky také pravidelné prohlídky dětí u dětských lékařů. „Mohou pomoci odhalit vrozenou srdeční vadu, která se dříve neprojevila. Nejčastěji jde o srdeční šelest. Úkolem dětského kardiologa je pak zjistit, zda jde jen o nevinný projev růstu nebo zda je šelest podmíněn skutečnou organickou vadou, která byla rozpoznána až v daném okamžiku," vysvětluje lékař a upozorňuje na to, že děti se závažnou srdeční vadou mnohdy nemusejí mít žádné závažné potíže. Rodiče proto netuší, že se něco děje, a dítě tak přichází k odborníkovi až za pět minut dvanáct. „Rozpoznání srdeční vady neznamená, že dítě je třeba uvést do klidového režimu. I děti s jasně kvalifikovanými srdečními vadami mohou sportovat, pokud dodržují základní pravidla, k nimž například patří pravidelné kontroly. Ty probíhají jednou i vícekrát ročně, podle toho, jak náročnému sportu se dítě věnuje. S tím souvisí i fakt, že připravujeme úzkou spolupráci s úsekem sportovní medicíny, kterému budeme pomáhat s kardiologickým vyšetřováním mladých sportovců. Tato vyšetření jsou také důležitou součástí prevence, kdy se snažíme předejít zdravotním selháním či dokonce náhlým úmrtím sportovců při nadměrné zátěži v rámci tréninku nebo zápasu."

Jedním z cílů, které si dětská kardiologická ambulance FNO stanovila, je vytvoření specializace kardiolog pro vrozené vady v dospělosti. „Tato specializace by dětským pacientům v rámci Moravskoslezského kraje umožnila plynulý přechod od dětského kardiologa k odborníkovi, jenž se věnuje dospělým, a navíc by byla vhodnou formou prevence. Kardiolog pro vrozené vady v dospělosti je schopen vnímat kardiologii dospělých a zároveň dokonale zná hemodynamiku, tedy stav krevního oběhu srdce postiženého vadou nebo srdce po chirurgickém zásahu. K tomu bude potřeba zahájit úzkou spolupráci s Kardiocentrem ostravské Fakultní nemocnice a také s již existujícími parcovišti v Brně a Praze."

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání