27.01.2011

Fakultní nemocnice Ostrava otevírá unikátní kognitivní centrum

Centrum, které je součástí Neurologické kliniky, se bude věnovat nejen diagnostice kognitivních poruch, ale především rehabilitaci indikovaných pacientů, jež by měla vést k zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Mimoto je cílem centra, v případě chronického postižení mozku pacienta, udržení úrovně funkcí a vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo zpomalení postupu poruchy. Vše směřuje k udržení a zlepšení kvality života a dle možností k zapojení pacienta do chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. Proto je velký důraz kladen na kvalitu kognitivní rehabilitace, která probíhá individuálně i skupinově, je vedena ambulantně v domácí péči i v rámci hospitalizace pacientů. K rehabilitaci je využita špičková výpočetní technika se speciálním počítačovým programem, k dispozici jsou plně vybavené učebny, v nichž se budou pacientům v rámci skupinové neurokognitivní rehabilitace věnovat kognitivní sestry. Další částí centra je špičkově vybavené pracoviště pro repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci a pro kognitivní evokované potenciály, které bude zapojeno i do projektů výzkumu na poli kognitivních poruch.

Obor neurokognitivní rehabilitace, který významně pomáhá nemocným v návratu do života v nejvyšší možné kvalitě s využitím možných potenciálů psychických mentálních schopností pacienta, jde ve světě velmi rychle kupředu. Význam této rehabilitace totiž spočívá v navrácení kvality života nejen postiženým pacientům, ale i jejich rodinám. Psychické postižení typu kognitivní poruchy totiž postihuje nejen život pacienta, ale výrazně také kvalitu života jeho pečovatelů, v mnoha případech tedy života rodiny.

Diagnosticko-terapeutický tým Kognitivního centra FNO, tvořený dvěma neurology, kognitivní sestrou a dvěma psychology, se bude ve spolupráci s dalšími univerzitními pracovišti snažit obor neurokognitivní rehabilitace v rámci České republiky patřičně rozvinout. K tomu bude využívat i širokých možností meziooborové spolupráce v rámci FNO.

 


×
PředchozíDalší
Načítání