22.03.2011

Nové vybavení pro rehabilitaci

Třicetimilionová investice pomáhá zdravotně postiženým, chronicky nemocným a imobilním pacientům!

Nemocnice nyní vlastní i počítač, který může kvadruplegický pacient ovládat jen pohledem

Zdravotně postiženým lidem, pacientům po cévních mozkových příhodách, po plastických operacích rukou, po míšních lézích, ale i dětem s omezenou pohyblivostí a mnoha dalším chronicky nemocným lidem všech věkových skupin poskytuje Klinika léčebné rehabilitace ve Fakultní nemocnici v Ostravě díky nákupu nového přístrojového vybavení ty nejmodernější způsoby rehabilitační a fyzikální terapie, a to jako jedno z mála pracovišť v České republice!

„Hlavním důvodem k nákupu celkem 337 potřebných přístrojů, pomůcek a rehabilitačních strojů, které byly nakoupeny nejen pro naši kliniku, ale rovněž pro neurologii, neurochirurgii a další kliniky, bylo zvýšení kvality poskytované následné péče a především možnost zahájení včasného intenzivního a komplexně řízeného rehabilitačního procesu. Ten přispívá ke zkrácení doby hospitalizace, odvrácení komplikací a zlepšení soběstačnosti pacientů se snahou o jejich navrácení do aktivního života. Což se nám i díky této modernizaci daří," popisuje přínos nových přístrojů MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., přednostka Kliniky léčebné rehabilitace. Tato klinika poskytuje péči pacientům hospitalizovaným na všech klinikách a centrech FNO a v případě potřeby intenzivní komplexní péče disponuje také lůžkovou částí s kapacitou 25 míst. Ve většině případů je péče poskytována ambulantní formou v moderně zrekonstruovaném traktu polikliniky FNO.

Financování projektu, jehož celková hodnota činí 30 mil. Kč, bylo zajištěno z 85 % ze strukturálních fondů EU a z 15 % z vlastních zdrojů nemocnice. „Pacienti několika klinik FNO mohou využít více než tři sta nových přístrojů a pomůcek, které byly v rámci tohoto projektu pořízeny. Mnoho nových pomůcek bude sloužit k zajištění vertikalizace a mobility, jejich výhodou pro obsluhující terapeuty je velice snadná manipulace. Jde například o chodítka a vozíky, rehabilitační lehátka a stoly, cvičební nástroje a pomůcky, mezi nimiž jsou mimo jiné Posturomed, bicyklový ergometr řízený softwearem, Stepper - simulátor chůze do schodů, systém pro manipulaci s pacientem a potřeby pro fyzioterapii. Rozšíříme i nabídku techniky, která poslouží ke zvýšení celkové kondice našich pacientů. Příkladem jsou ergometry, simulátory chůze a elektrické chodníky," vyjmenovává jen část z nakoupených pomůcek MUDr. Chmelová, Ph.D., podle níž toto nové vybavení mnohonásobně zlepší péči o pacienty s pohybovým onemocněním, po operacích, traumatech, ale i u pacientů s kardiologickými problémy.

„Osobně mám obrovskou radost z toho, že se nám podařilo vybavit téměř všechny pracovny fyzioterapeutů speciálním závěsným systémem Therapy Master, který pomáhá terapeutovi při práci s pacientem. Jde o finančně nákladné diagnosticko-terapeutické zařízení v podobě speciální konstrukce, která je připevněna u stropu nad lehátkem, na němž leží pacient. Z této stropní konstrukce visí pak celá řada šňůr a závěsných segmentů, které po nastavení pomáhají pacientovi cvičit podle kinematických vzorů v rámci tzv. S-E-T konceptu (z anglického Sling Excercize Therapy). Toto diagnosticko-terapeutické zařízení nám pomáhá dosahovat řady rehabilitačních cílů jako je např. síla, stabilita. Hlavním záměrem je samozřejmě podpora dosažení dlouhodobého zlepšení funkce. Dříve jsme měli tento přístroj jen v ambulanci a pořadník na jeho použití opravdu dlouhý. Nyní tuto skvělou pomůcku můžeme využívat u všech téměř okamžitě. Dalším zajímavým přístrojem je speciální hardware se softwarovým vybavením pro spinální jednotku, kde se léčí pacienti se závažnou poruchou hybnosti, která u nich vede k poruše komunikace s okolím. Jde o pacienty, kteří nemohou komunikovat z nejrůznějších důvodů, ať už je to neschopnost komunikace verbální nebo komunikace prostřednictvím rukou. Tento speciální počítač jim komunikaci podstatně usnadní. Přístroj lze ovládat pohledem prostřednictvím citlivé videokamery, která reaguje na lidské oko, pacienti budou moci i psát. Je to úžasná pomoc, jak pro tyto nemocné zajistit komunikaci s okolím, umožnit jim být v kontaktu se světem prostřednictvím mailu a sociálních sítí."

Klinika léčebné rehabilitace FNO se tak stala jedním z mála pracovišť v zemi, která tento moderní přístroj vlastní. Zároveň je i jednou z pěti českých klinik, které nyní mají k dispozici posturograf. Tento diagnosticko-terapeutický přístroj měří a vyhodnocuje posturální chování pacienta a prostřednictvím speciálních programů pro něj vytváří vizuální feedback. V praxi to vypadá tak, že pacient stojí před obrazovkou, která mu velmi jednoduchým a srozumitelným způsobem ukazuje jeho deficity, a on se snaží své držení těla dostat do správné polohy a rovnováhy. „Díky posturografu jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a následně léčebně ovlivňovat celou řadu nedostatků u pacientů s různými diagnózami, například s poruchami rovnováhy nebo těžiště, poruchami vnímání těla, poruchami nerovnoměrného zatížení dolních končetin. Již po několika týdnech provozu máme mnoho pozitivních ohlasů od pacientů, kterým přístroj pomáhá. Důležitým faktorem léčby je totiž i to, že pacient s pomocí barevných grafických sloupců vidí své skutečné pokroky, které třeba ještě nejsou pouhým okem viditelné nebo je pacient ještě sám necítí. A to je velmi důležité pro psychiku pacientů a rovněž pro jejich motivaci k další terapii," vysvětluje celkový přínos tohoto moderního přístroje, jehož hodnota se pohybuje okolo 1,5 mil. Kč, MUDr. Chmelová.

FN Ostrava realizovala několik projektů ze strukturálních fondů EU. Tento projekt s názvem „ FN Ostrava – Modernizace vybavení pro zdravotně postižené, chronicky nemocné a rehabilitaci", realizovaný v rámci výzvy č. 2 vyhlášené MZ z integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.2.b – Služby v oblasti veřejného zdraví, je jedním z nich.

 


×
PředchozíDalší
Načítání