30.10.2020

Americký odborný časopis Stroke publikoval výsledky výzkumu mezinárodního týmu, jehož součástí jsou lékaři FN Ostrava

Téměř tři roky pracoval mezinárodní lékařský tým na klinickém výzkumu, který byl zaměřen na rozbor krevních sraženin (trombů), získaných z mozkových tepen pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Jeho součástí jsou i odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava - MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., primář Kliniky hematoonkologie, vedoucí lékař Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA, prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., z Ústavu patologie a MUDr. Martin Roubec, Ph.D., z Neurologické kliniky. Detailnější pohled na strukturu vyjmutých trombů byl možný jen díky spolupráci s prof. Johnem W. Weiselem, Ph.D., z University v Pensylvánii. Takovýto detailní rozbor sraženiny z mozkových tepen zatím nikdo nepublikoval. 

„Díky kontaktům s profesorem Weiselem se nám v jeho laboratoři podařilo skenovacím elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením zanalyzovat vzorky 41 pacientů, které jsme v naší nemocnici léčili s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Naprosto detailní zobrazení odstraněných krevních sraženin - trombů, přineslo nové poznatky o složení trombů z mozkových tepen, které by mohly vysvětlit, proč je v některých případech nelze rozpustit tzv. trombolýzou, tj. standardní léčbou mozkové příhody. To je samozřejmě nutné potvrdit dalším výzkumem,“ přiblížil laikům výsledky studie primář Gumulec.

Graphical_Abstract

Přestože u 89 % pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou vedlo katetrizační odstranění sraženiny ke zprůchodnění  ucpané cévy, k očekávanému klinickému zlepšení došlo jen u 47 % nemocných. My teď i na základě zobrazených získaných výsledků můžeme bádat dál, proč tomu tak je,“ dodal další člen mezinárodního výzkumného týmu docent Procházka. 

Naprosto unikátní mikrofotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu, které ukazují ultrastruktury vytažených trombů, jsou díky své jedinečnosti a dokonalosti publikovány i formou grafického abstraktu na Facebooku i Twitteru časopisu AHA Stroke.

Originally Publisher 12 Oct 2020 https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031559 Stroke. 2020;0

https://www.facebook.com/StrokeAHAASA


×
PředchozíDalší
Načítání