20.10.2020

Práci neurologa FN Ostrava publikoval prestižní časopis Neurology

Zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO, je jako první autor podepsán pod studií, která se zaměřuje na léčbu mozkového infarktu. Společnou vědeckou práci, na které s doktorem Volným spolupracovalo 27 odborníků z celého světa, teď otiskl časopis Neurology, který patří do TOP10 neurologických časopisů a také jej prezentovala na svých stránkách Americká neurologická společnost. Pro doktora Volného, který před příchodem do FN Ostrava působil také rok a půl na klinice v Calgary, je to zatím nejvýraznější publikační úspěch.

ondrej-volny

„Zaměřili jsme se na mechanickou trombektomii /intervenční odstranění krevní sraženiny/ u pacientů, u kterých nemáme dostatek údajů z klinické praxe. Jde o to, zda má smysl u nich tento intervenční výkon provádět a zda má pro ně dostatečný efekt. Je nutné si uvědomit, že každý intervenční výkon je spojen i s určitými riziky pro pacienta. Sledovali jsme pacienty z registrů, do kterých centra v ČR pravidelně přispívají data o léčených pacientech, kteří sice mají uzavřenou velkou mozkovou tepnu, ale jejich vstupní neurologický deficit při příjezdu do nemocnice je spíše lehký až minimální. Například pouze pokleslý koutek a oslabení pravé horní končetiny,“ přiblížil obsah vědecké práce doktor Volný. Studie srovnávala mezinárodní skupinu více než dvou set pacientů, u 139 byla provedena trombektomie, se skupinou 97 pacientů, kterým byla poskytnuta nejlepší medikamentózní terapie. Obě skupiny byly srovnatelné věkem, pohlavím i závažností neurologického deficitu. 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi oběma studovanými skupinami. Po třech měsících od léčby byl klinický stav obou skupin pacientů shodný,“ přiblížil velmi zjednodušeně výsledky studie ostravský neurolog. Důležité podle něj je, že na základě těchto získaných údajů je velká šance navázat prospektivní a randomizovanou studií (studie založená na tzv. náhodném výběru léčby). A čeští lékaři by byli rádi její součástí. Jak ale doktor Volný upozornil, je potřeba splnit celou řadu kritérií s takto časově i finančně náročnou studií spojených.


×
PředchozíDalší
Načítání