16.10.2020

Pacient i v průběhu radiační léčby absolvoval hemodialýzu

Díky spolupráci Kliniky nukleární medicíny s týmem Hemodialyzačně - transplantačního oddělení Interní kliniky FN Ostrava mohl pacient odkázaný na hemodialýzu absolvovat i léčbu radiojódem. Koordinací obou léčebných týmů se ho podařilo v době, kdy byl ještě významným zdrojem záření, napojit na dialýzu. Muž z Karvinska tak mohl absolvovat čtyřhodinové terapie v obvyklém čase, ale v prostředí izolovaného nemocničního pokoje Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava.

Čtyřiačtyřicetiletý pacient trpí chronickým onemocněním ledvin přes 15 let. Na seznam žadatelů
o transplantaci ale bude zapsán až poté, kdy se podaří vyléčit jeho onkologický nález na štítné žláze. Klinika nukleární medicíny takovéto diagnózy léčí právě aplikací radioaktivního jódu. Po ní ale musí pacienti zůstat v izolaci, aby neohrozili okolí. Jsou totiž zdrojem záření.

Jsem strašně šťastný, že se zdravotníkům ostravské fakultní nemocnice podařilo skloubit mou dialyzační léčbu, kterou jinak absolvuji v Karviné, s léčbou onkologického nálezu, kterou jsem podstoupil na Klinice nukleární medicíny,“ uvedl pacient před zahájením celého procesu.

image003

V pokoji jsme museli provést drobné technické úpravy. Dialyzační technik je ale vyřešil ještě před hospitalizací pacienta a sestra z dialyzačního střediska poté za použití ochranných prostředků našeho pacienta na přístroj napojila. Za mou dlouhou praxi je to teprve druhý pacient, u kterého jsme takto mohli díky skvělé spolupráci s primářem Hemodialyzačně - transplantačního oddělení MUDr. Ivo Valkovským, PhD., postupovat,“ řekl přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava doc. MUDr. Otakar Kraft, PhD., MBA.

V naší praxi je běžné, že hemodialýzy provádíme pro pacienty s chronickým selháním ledvin z různých oddělení fakultní nemocnice. Léčba je dle potřeby prováděna na odděleních Interní kliniky nebo přímo u lůžka nemocného na jiných odděleních, kde za pacienty vyjíždíme. V tomto případě se jedná obvykle o nemocné na jednotce intenzivní péče, kteří nejsou schopni transportu na naše pracoviště. Takto zajišťujeme léčbu chronicky dialyzovaných nemocných, kteří jsou hospitalizováni například k operačním výkonům a vyšetřením. K těmto nemocným patří v poslední době také COVID-19 pozitivní pacienti. Tento virus už bohužel postihl i naše chronicky dialyzované pacienty, kteří k nám nyní docházejí ve speciálně vyhrazených časech a musí být transportováni a léčeni ve zvláštním režimu. To je velmi náročné pro všechen personál - sestry, lékaře, techniky, uklízečky i řidiče sanitek a také samotné pacienty. Výjezd na Kliniku nukleární medicíny byl však výjimečný pro svou specifickou problematiku,“ upřesnil primář Valkovský.

Pacient by měl mít na Klinice nukleární medicíny další hemodialýzu v pondělí a poté už, pokud nebude vyzařovat radioaktivitu nad určitou mez, která je legislativně daná, bude propuštěný domů.


×
PředchozíDalší
Načítání