26.10.2020

O nejtěžší pacienty pomáhají pečovat i instrumentářky z Centrálních operačních sálů FN Ostrava

Většinu svého profesního života strávily jako instrumentářky na operačních sálech ostravské fakultní nemocnice. Když se teď ale kvůli pandemii počet neakutních operací výrazně snížil, nabídly svoji pomoc tam, kde je aktuálně nejvíce potřeba. A stejně přistupují ke zcela nové situaci i sestry a sanitáři z ostatních klinik a oddělení, kteří před vypuknutím pandemie neměli s péčí o infekční pacienty osobní zkušenost. Díky jejich ochotě a schopnosti rychle se přizpůsobit krizové situaci a naučit se nové ošetřovatelské postupy, běží teď péče o pozitivní pacienty v těžkém stavu bez větších organizačních problémů.

V provozu je aktuálně polovina z 18 centrálních operačních sálů. Jeden z  nich má speciální hygienický režim jen pro covid pozitivní pacienty. Operační tým pracuje ve všech předepsaných ochranných prostředcích. „Přímo na sále jsou dvě perioperační sestry, které veřejnost zná pod pojmem instrumentářky a jedna je připravená před sálem, aby v případě potřeby přinesla potřebný materiál. Instrumentářky, které teď nemají službu na sále se samy nabídly, že budou vypomáhat na oddělení intenzivní resuscitační péče,“ přiblížila současnou situaci manažerka Centrálních operačních sálů FN Ostrava PhDr. Danuše Streitová, Ph.D.

salove_sestry_ORIM_02

I když jsou ve svém oboru velmi erudované, péče o pacienta na lůžku je pro ně nová. „Kolegyně ze sálů se velmi rychle přizpůsobily chodu našeho pracoviště. Dělají ošetřovatelskou práci, která je v ochranných prostředcích u pacientů velmi fyzicky náročná. Díky jejich pomoci se můžeme naplno věnovat odborné péči o naše pacienty ve vážném stavu,“ upřesnil Mgr. Tomáš Glac, staniční sestra Oddělení resuscitace a intenzivní medicíny 3.

Svá oddělení ale opustily a na nezbytně nutnou doby odešly pracovat tam, kde jsou aktuálně nejvíc potřeba, i sestry z dalších oddělení. „Ráda bych i touto cestou zopakovala, že jsem na „své“ sestry opravdu pyšná. V této složité době prokazují, že svou práci opravdu berou jako poslání a jsou připraveny pomáhat i na pracovištích, která nejsou oborově blízká,“ uvedla náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA.

salove_sestry_ORIM_03

Do péče o covid pozitivní pacienty se na nově vytvořených jednotkách intenzivní péče  zapojily také anesteziologické sestry a sestry z dospávacího pokoje. „I když jsou to sestry v intenzivní péči, jejich dosavadní práce byla přeci jen odlišná. Zapracovaly se ale velice rychle a i díky jejich nasazení může oddělení s intenzivními lůžky fungovat,“ vyzdvihla přístup kolegyň vrchní sestra z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Aktuálně je v ostravské fakultní nemocnici na nemocenské z důvodu covid pozitivity, karantény nebo ošetřování člena rodiny přes 200 zaměstnanců. Péče o akutní a onkologické pacienty ale funguje bez výrazných omezení i díky reorganizaci práce a pomoci studentů a dalších dobrovolníků.


×
PředchozíDalší
Načítání