15.01.2020

Začala dlouho očekávaná výstavba Psychiatrického pavilonu ve FN Ostrava

Symbolickým poklepáním na základní kámen začala dlouho očekávaná výstavba pavilonu pro psychiatrickou péči. Podle smlouvy má být dílo dokončeno za 580 dnů. Nový čtyřpatrový pavilon má nepravidelný tvar s vnitřním atriem a velmi výrazně zlepší péči o psychiatrické dospělé i dětské pacienty.

Celkem bylo podáno 11 nabídek. Ta vítězná od firmy STRABAG a.s. je včetně DPH 358 073 929,- Kč s tím, že z 85 procent /304 362 839,65 Kč/ bude hrazeno z peněz EU a zbývajících 15 procent /53 711 089,35 Kč/ ze státního rozpočtu popsal financování stavby ředitel nemocnice MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Vzniknou tři lůžková oddělení, která budou rozdělena podle potřeb pacientů. Celkem to bude 66 lůžek s tím, že na každém oddělení bude i speciální oddělená část se 4 jednolůžkovými pokoji pro pacienty, kteří potřebují zvláštní dohledový režim,“ přiblížil novou budovu primář Psychiatrického oddělení MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

re_DSC_9628

V přízemí vzniknou například ergoterapeutické dílny a tělocvična, kterou budou využívat i dětští pacienti. Nový pavilon totiž nabídne i zatím chybějící psychiatrickou péči pro děti formou denního stacionáře. Léčbu bude moci ambulantně absolvovat až 12 dětí. „Otevřeme tři dětské psychiatrické a tři psychologické ambulance. Už teď se na tuto práci připravují díky rezidenčním místům z Ministerstva zdravotnictví noví lékaři i psychologové,“ dodal doktor Šilhán.

pk

Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil i ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. „Investice přes 358 milionů do nového Psychiatrického pavilonu zajistí lepší kvalitu péče o pacienty s duševním onemocněním, což je jedním z hlavních cílů Ministerstva zdravotnictví, které v rámci reformy psychiatrické péče klade důraz nejen na přesun pacientů do komunitní péče, ale také do budování a zvyšování kvality akutní lůžkové péče v nemocnicích. Věřím, že pavilon, jakožto výukové pracoviště Lékařské fakulty, zvýší také úroveň vzdělávání. Přeji nemocnici, aby jejím pacientům i zaměstnancům dobře sloužil,“ řekl ministr Vojtěch.

re_Nemocnice_02

Autorkou projektu zpracovaného Atelierem Simona GROUP je Ing. arch. Dita Nováková,  která už s Fakultní nemocnicí mimo jiné spolupracovala při rekonstrukci denního psychiatrického stacionáře i stávajícího psychiatrického oddělení. „U tohoto specifického typu zdravotnického zařízení je nezbytné vytvořit přívětivé, ale zároveň bezpečné prostředí. Zvolený tvar nepravidelného "V" a situování budovy s organicky tvarovanou prosklenou fasádou kolem atria umístěného na střeše 1. podzemního podlaží zajistí v budově i atriu dostatek denního světla," přiblížila část projektu architektka Nováková.

Nový pavilon nabídne nejen nesrovnatelně vyšší komfort péče o pacienty s psychiatrickými diagnózami, ale stane se rovněž významným výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

re_Nemocnice_03

V současné době má Oddělení psychiatrické FN Ostrava k dispozici jedno oddělení s 24 lůžky. Ročně je tady hospitalizováno přes 600 pacientů, z nichž významná část dokončuje svou léčbu namísto pobytu na lůžku intenzivní ambulantní formou v denním stacionáři, který byl otevřen v roce 2017.


×
PředchozíDalší
Načítání