15.01.2020

Centrum telemedicínských služeb začalo fungovat ve FN Ostrava

Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a se svým ošetřujícím lékařem jsou v kontaktu pomocí moderních mobilních technologií, najdou odbornou technickou pomoc a podporu v nově vzniklém Centru telemedicínských služeb. Je umístěno v prostoru respiria FN Ostrava, v Pavilonu L. Na jeho vzniku se vedle FN Ostrava spolupodílel Ústav vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Projekt podpořil také Moravskoslezský kraj.

Podle trendů nejmodernější medicíny by měli chroničtí pacienti trávit v nemocnici jen nejnutnější čas a další léčba už má probíhat ideálně v domácím prostředí, ale pod kontrolou ošetřujícího lékaře, “ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava a dodal, že otevření centra tuto cestu jednoznačně podpoří.

cts

Spánková apnoe postihuje 3 až 7 procent dospělých a má řadu komplikací, včetně kardiovaskulárních chorob, zhoršení diabetu a dalších. Léčba  této poruchy dýchání  je založena na použití přetlaku přes masku v době spánku. Léčebné přístroje je možné telemetricky kontrolovat a upravovat jejich nastavení,“ uvádí MUDr. Vilém Novák z Centra pro poruchy spánku a bdění při FN Ostrava.

ts-cts

Sestra si stahuje data z přístroje na dálku, pan doktor mi přístroj seřizuje na dálku, sem do nemocnice jezdím minimálně. Pro mě je to určitě velký přínos,“ popisuje svůj současný kontakt Zdeněk Socha, jeden z pacientů doktora Nováka.

re_DSC_9567

A podobně přednosti telemedicíny popisuje dlouholetá hematoonkologická pacientka Lenka Janková. „Každý den si musím měřit tlak a teplotu, a pokud mám zvýšenou teplotu, volají mi a upřesňují důvody horečky,“ přiblížila svůj kontakt s hematoonkology.

Podle MUDr. Terezy Popkové z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava, která je do projektu zapojena, má tak lékař nepřetržitý a dokonalý přehled o aktuálním stavu svého chronicky nemocného pacienta a v případě jeho zhoršení může okamžitě reagovat, nasadit patřičnou léčbu, případně pacienta hospitalizovat. „Od začátku projektu se nám díky dennímu monitorování chronických pacientů podařilo včas zachytit nastupující sepsi u tří nemocných a okamžitou hospitalizací a zahájenou léčbou jsme zabránili dalším, život ohrožujícím komplikacím“, dodala doktorka Popková.

re_DSC_9577

Vznik nového pracoviště podpořil i Moravskoslezský kraj, který je v České republice v elektronizaci zdravotnictví lídrem a využití telemedicíny se věnuje už přes tři roky. „Telemedicína je zásadní směr, kterým se bude péče o pacienty do budoucna vyvíjet. Pilotní projekt telemedicíny Moravskoslezský kraj podpořil už v roce 2017 v rámci soutěže chytrých řešení a jsem rád, že jsme v této oblasti získali významné partnery. Ostravská fakultní nemocnice vytvořila pro další rozvoj telemedicíny v regionu skvělé podmínky, takže věřím, že i do budoucna bude platit, že je náš kraj ve využití moderních technologií při elektronizaci zdravotnictví jedinečný. Plánujeme telemedicínu nadále intenzivně podporovat, připravujeme Telemed-pointy, které chceme v tomto roce otestovat v odlehlejších oblastech kraje, tedy tam, kde se potýkáme s otázkou dostupnosti zdravotní péče,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Po technické stránce bude provoz zajišťovat ÚVKA. Šest odborně proškolených biomediků a zdravotních sester bude novým pacientům předávat potřebné technologie a následně radit v případě technických potíží, a to i na bezplatné telefonní lince 800 500 408.

Jsem přesvědčený, že otevření centra posune tři roky trvající spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava na další úroveň a jak pacientům, tak lékařům nabídne další možnosti využití vzdálené diagnostiky. Zapojení budoucích lékařů a jejich konfrontace s moderním přístupem k diagnostice a prevenci je dalším benefitem rozvoje telemedicíny v ČR , řekl Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel ÚVKA.

re_telemedicina00000005

Spolupráce s Centrem telemedicínských služeb bude směřovat k moderním metodám výuky tak, aby naši studenti poznali nové technologie z hlediska telemedicínských dovedností, monitorování pacienta, sledování různých typů onemocnění. Centrum bude výukovým pracovištěm pro studenty vyšších ročníků, kteří se už v rámci výuky klinických oborů věnují problematice srdečních arytmií, kardiovaskulárních postižení, poruchám metabolismu a podobně“ nastínil využití pracoviště doc. MUDr.Václav Procházka, Ph.D.,MBA, pověřený zastupováním funkce děkana Lékařské fakulty OU.

Spolupráci jednotlivých subjektů a příkladné naplňování vládní strategie podporuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, otevření Centra podpořil svou osobní účastí. „Díky novému Centru telemedicínských služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava jsme v elektronizaci zdravotnictví zase o krok dále. Telemedicína umožňuje kontinuálně sledovat stav pacienta, a to i když není fyzicky přítomen u lékaře, což jednoznačně vede ke zkvalitnění péče, zejména o chronicky nemocné pacienty a také o pacienty, kteří bydlí daleko od specializovaného centra. Jsem přesvědčen, že telemedicína je budoucnost zdravotnictví a ministerstvo její rozvoj velice podporuje. Našim cílem je obecně zavést inovativní technologie a postupy do každodenní praxe, a proto již brzy předložíme nový zákon, který vytvoří podmínky pro jejich rozvoj, definuje pravidla a podpoří rozvoj elektronizace zdravotnictví. Ta zrychlí a zefektivní komunikaci a procesy uvnitř zdravotnictví, ulehčí práci zdravotníkům a pacientům poskytne rychlejší a komfortnější služby,“ uvedl ministr Vojtěch.

re_telemedicina00000008

Z FN Ostrava jsou do projektu telemedicíny zapojeni hematoonkologičtí pacienti, pacienti z Centra léčby pro poruchu spánku a z Kardiovaskulárního oddělení. Zanedlouho by měli přibýt i diabetici.

Ze zdravotních pojišťoven jako první podpořila Centrum telemedicínských služeb Revírní bratrská pojišťovna. „Už v roce 2019 jsme zahájili jediný telemedicínský projekt Šance pro srdce, zaměřený na léčbu pacientů s vysokým krevním tlakem. Do dvouletého projektu se zapojí až tři tisíce pacientů,“ řekl Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel RBP zdravotní pojišťovny.

Centrum telemedicínských služeb bude otevřeno každý pracovní den od 8 do 16 hodin.


×
PředchozíDalší
Načítání