18.01.2021

Vyhlášení I. ročníku grantové soutěže START-UP a Stipendijního programu zahraničních stáží

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA, podepsali v těchto dnech  

Memorandum o spolupráci při udílení start-up grantů LF OU a FN Ostrava a Smlouvu o spolupráci v oblasti financování stipendijních programů studentů doktorandského studia LF OU.

Otevřela se tím se nová perspektiva rozvoje vědy pro studenty, absolventy i akademické pracovníky z ČR i ze zahraničí. Ti se mohou přihlásit do I. ročníku grantové soutěže START-UP pro roky 2022-2024.

Bližší informace k I. ročníku grantové soutěže START-UP pro roky 2022-2024: 
https://www.fno.cz/projekty/vyhlaseni-i-rocniku-grantove-souteze-start-up

Stávající studenti doktorských studijních programů na LF OU a současně zaměstnanci FNO se mohou ucházet o stipendium v rámci Stipendijního programu na realizaci zahraniční stáže.

Bližší informace ke Stipendijnímu programu na realizaci zahraniční stáže: 
https://www.fno.cz/projekty/stipendijni-program-lekarske-fakulty-ou-lf-ou-a-fakultni-nemocnice-ostrava-fno-na-realizaci-zahranicni-staze


×
PředchozíDalší
Načítání