31.12.2020

FN Ostrava zaznamenala obrovský nárůst covid pozitivních pacientů i zdravotníků

Ve Fakultní nemocnici Ostrava je aktuálně hospitalizováno nejvíce covid pozitivních pacientů od vypuknutí koronavirové pandemie. Ze 167 hospitalizovaných potřebuje 31 intenzivní péči a 12 covid pozitivních pacientů musí být napojeno na umělou plicní ventilaci. Vedení nemocnice proto rozhodlo, že pro infekční pacienty otevře další oddělení s 23 lůžky. V této souvislosti museli být zdravotníci požádáni, aby přerušili svou plánovanou dovolenou a nastoupili do práce.

COVID-19 se výrazně rozšířil i mezi zaměstnanci nemocnice. Také v této souvislosti se jedná o nejvyšší počet nemocných zdravotníků za celou dobu trvání epidemie. Aktuálně je covid pozitivních 41 lékařů, 80 sester, 61 sanitářů a 24 zdravotníků musí být v karanténě. Situace je opravdu vážná. Kapacita lůžek standardní péče, kterou jsme vyhradili pro covid pozitivní pacienty, se naplnila. Proto jsme rozhodli, že z Centra dětské chirurgie a traumatologie vytvoříme další stanici pro 24 infekčních pacientů. Dětští pacienti budou v případě potřeby hospitalizováni na Klinice dětského lékařství. Dále jsme uvolnili lůžka na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pro necovidové pacienty jsme vytvořili jednotku intenzivní péče v dospávacím pokoji u Centrálních operačních sálů,“ přiblížil aktuální situaci ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA. Koordinátor covidové intenzivní péče v MS kraji, a zároveň staniční lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava MUDr. Peter Sklienka, Ph.D. zdůraznil, že přibývá nemocných, kteří musí být napojeni na umělou plicní ventilaci. „K dnešnímu dni je v našem regionu 67 takovýchto pacientů, z toho 12 ve FN Ostrava. Rozhodně se nedá říct, že se jedná jen o seniory. Naopak. V poslední době přibývají lidé v produktivním věku,“ uvedl doktor Sklienka.

31IMG_0375

Aby nemocnice ještě více ochránila své zdravotníky, zavedla, podobně jako na jaře, u Oddělení centrálního příjmu, triážní místo. „Všem příchozím do odborných ambulancí teď změříme tělesnou teplotu a vyplníme krátký dotazník. Pokud se u nich prokáží příznaky koronavirové infekce, obdrží respirátor a odejdou do blízké, nově vybudované laboratoře, k antigennímu testování. Jeho výsledek obdrží zdravotnický personál odborné ambulance,“ vysvětlila postup třídění pacientů náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA.

FN Ostrava naočkovala vakcínou proti nemoci COVID-19 již 650 svých zaměstnanců a téměř 60 chronicky nemocných hospitalizovaných pacientů v nemocnici i v Léčebně dlouhodobě nemocných v Klokočově.

31IMG_0344

Rád bych využil této příležitosti, abych zdůraznil, že naši zdravotníci pracují již na hranici svých možností. Starají se nejen o infekční pacienty, ale intenzivně pečují i o další nemocné, kteří potřebují akutní odbornou pomoc. Zaslouží si obdiv a úctu. A děkuji i našim pacientům, že jsou ohleduplní a chápou celou složitou situaci,“ uzavřel MUDr. Jiří Havrlant, MHA.


×
PředchozíDalší
Načítání