30.07.2012

Výběrové řízení na přednostu Neurologické kliniky

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity spolu s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa:

  • přednosta Neurologické kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru neurologie, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti. 

K přihlášce je nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, osobní dotazník, doklady o dosaženém vzdělání a doklady o manažerském vzdělávání, doklady o získaných vědeckých a vědeckopedagogických titulech, přehled vědeckovýzkumných a publikačních aktivit, doklady vyplývající z obecně závazných právních předpisů (osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.), reference dvou odborných ručitelů, platný výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení a návrh koncepce řízení neurologické kliniky.

 

Přihlášky přijímá do 31. 8. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.


×
PředchozíDalší
Načítání