27.05.2013

Výběrová řízení

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity spolu s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašují výběrová řízení na obsazení místa:

 

  • přednosta Interní kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

 

  • přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

 

  • přednosta Chirurgické kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

 

  • přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

 

  • přednosta Ústavu klinické hematologie

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

 

K přihlášce nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, osobní dotazník, doklady o vzdělání a udělených titulech, přehled pedagogických a publikačních aktivit, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., reference dvou odborných ručitelů, platný výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení a návrh koncepce řízení příslušného pracoviště.

Přihlášky přijímá do 31. 5. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.


×
PředchozíDalší
Načítání