21.03.2014

Bílá sobota

Bílá sobota ve Fakultní nemocnici Ostrava je zaměřena na těžce sluchově postižené
Když sluchadlo nestačí...

Na vytipování těžce sluchově postižených a na zlepšení kvality jejich života je zaměřena Bílá sobota, která 4. února premiérově proběhne ve Fakultní nemocnici Ostrava. Akce, která už má v Evropě několikaletou tradici, dorazila do Moravskoslezského kraje vůbec poprvé.

Od ranní osmé hodiny mohou lidé s těžkými sluchovými vadami navštívit otorinolaryngologickou ambulanci ve čtvrtém patře lůžkové části nemocnice, kde se jich ujmou ORL odborníci. „Zatímco díky plošnému screeningu sluchu novorozenců, který je v rámci republiky propracován nejlépe právě v Moravskoslezském kraji, máme velmi dobrý přehled o těžce sluchově postižených dětech, u dospělých tak přesné informace nemáme. A přitom bychom těm, jimž nestačí ani to nejsilnější sluchadlo, mohli pomoci například prostřednictvím kochleárního implantátu," vysvětluje MUDr. Eva Havlíková z Otorinolaryngologické kliniky FNO a dodává, že v České republice je informovanost o počtu dospělých s těžkými sluchovými vadami velmi malá a v porovnání s jinými zeměmi je velice nízký i počet dospělých s implantovanými kochleárními implantáty. „Mnozí pacienti ani nevědí, že kochleární implantát existuje, netuší, jaké možnosti nabízí. Uvítali bychom, kdyby odborní lékaři své pacienty s těžkými sluchovými vadami o možnostech kochleárních implantátů informovali a dali jim tak šanci prožít mnohem kvalitnější život."

Odborníci Otorinolaryngologické kliniky FNO v sobotu 4. února přímo na místě pacienty vyšetří, zhodnotí audiologická kritéria a určí, jakým způsobem lze daný problém efektivně řešit. Zda silnějším sluchadlem, nebo zda je možnost vadu odstranit prostřednictvím operace, či zda by pro pacienta byl vhodný právě kochleární implantát. Na zavádění této pomůcky, která elektrickými impulsy dráždí sluchový nerv a umožňuje tak kvalitnější zvukový vjem, se specializuje centrum v pražském Motole, kam jsou směřováni pacienti z celé republiky.

„Budeme se snažit poradit každému, kdo k nám v sobotu 4. února přijde své potíže se sluchem řešit," zdůrazňuje MUDr. Eva Havlíková. „Není problém dohodnout nejbližší termín detailního vyšetření, případně doporučit foniatra v místě bydliště pacienta. Důležité je, abychom se společně pokusili daný problém vyřešit."

Spolu se specialisty z fakultní nemocnice budou během Bílé soboty v ambulanci přítomni také zástupci firmy, která kochleární implantát do České republiky dováží, i zástupci společnosti dodávající sluchadla. Ti návštěvníkům detailně vysvětlí, v čem spočívají výhody jednotlivých pomůcek.


×
PředchozíDalší
Načítání