02.05.2013

Pracovní příležitosti

Úsek zaměstnanosti
Bc. Tereza Lyčková
Kontakt: 597 373 372
Email: tereza.lyckova@fno.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo geriatrie nebo lékař zařazený do oboru specializačního vzdělávání, případně absolvent

  • kontakt: MUDr. Milan Stolička, primář
  • telefon:  556 455 510, 556 455 511

 

Traumatologické centrum

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie nebo lékař zařazený do oboru specializačního vzdělávání, případně absolvent

  • kontakt: doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář
  • telefon: 597 375 001, 597 375 002

 

Neurochirurgická klinika

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurochirurgie nebo lékař zařazený do oboru specializačního vzdělávání, případně absolvent

  • kontakt: MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., přednosta
  • telefon: 597 375 401, 597 375 402

 

Otorinolaryngologická klinika

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru otorinolaryngologie nebo lékař zařazený do oboru specializačního vzdělávání, případně absolvent

  • kontakt: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
  • telefon: 597 375 801, 597 375 805

  

Ústav radiodiagnostický

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo lékař zařazený do oboru specializačního vzdělávání, případně absolvent

  • kontakt: MUDr. Alena Jahodová, přednostka
  • telefon: 597 374 133, 597 374 163

 


×
PředchozíDalší
Načítání