05.08.2011

Jedno z nejmodernějších zdravotnických pracovišť v ČR

 

Urgentní příjem zprovozněn!

V Ostravě dne 5. srpna 2011 - Po několikaměsíční náročné rekonstrukci bylo 25. července 2011 ve FNO zprovozněno jedno z nejmodernějších pracovišť v České republice - urgentní příjem! Spolu s ním zahájily provoz ve zcela novém kabátě také dvě akutní ambulance – traumatologická a chirurgická. Rekonstrukce Oddělení centrálního příjmu, kam všechna tři pracoviště patří, probíhá za plného provozu již od podzimu 2010 a je jednou z nejnáročnějších stavebních akcí ve FNO.

S prvními stavebními pracemi se zde začalo na podzim loňského roku. Ukončení stavby, je naplánováno zhruba do konce roku 2011. „Ještě před zahájením této obrovské rekonstrukce traumacentra jsme provedli v polovině roku 2008 rekonstrukci heliportu. Dalším důležitým krokem byla rekonstrukce centrální sterilizace, na kterou bezprostředně navazovala první etapa rekonstrukce Oddělení centrálního příjmu. Obě tyto stavby spolu totiž stavebně i technologicky souvisí," popisuje úplné začátky rekonstrukce Ing. Tomáš Oborný, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

A jak probíhalo samotné zprovoznění urgentního příjmu v den „D"? Stejně náročně jako celá rekonstrukce, jen s jediným rozdílem – poprvé ve své historii byl urgentní příjem z důvodu stěhování do nových prostor v době od 7 do 12 hodin mimo provoz v plném rozsahu včetně telefonického spojení. „Tato krátká doba musela stačit k přestěhování z náhradních prostor, v nichž byla péče o urgentní pacienty poskytována od července roku 2010," podotýká MUDr. Stanislav Jelen, primář Oddělení centrálního příjmu. „Kromě vlastního stěhování přístrojové techniky a dalšího vybavení, které zajišťoval personál urgentního příjmu, technici během pěti hodin zapojili telefony, počítače a oživili v nich informační systémy. Zároveň byl zahájen ostrý provoz na CT 2, detašovaném pracovišti RDG ústavu, které je spolu s novým digitálním rtg přístrojem součástí urgentního příjmu."

Stěhování vyžadovalo dokonalou přípravu a netýkalo se jen urgentního příjmu. Již od 20. července se z důvodu pokračování rekonstrukce postupně za provozu stěhovaly do náhradních prostor také ambulance interní, kardiologická, neurologická a rovněž kanceláře plánovaného příjmu. Naopak zpět do nových prostor se stěhovaly za plného provozu traumatologická a chirurgická ambulance.

„Krátce po přestěhování byl již krátce po dvanácté hodině na novém pracovišti urgentního příjmu ošetřen první pacient - chlapec po pádu z výšky," dodává primář Oddělení centrálního příjmu, které musí fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dnů v roce! A to včetně příjmu urgentních stavů, kdy pacient je těžce ohrožen na životě a je sem dopraven například vrtulníkem. V případě stavby bylo pak nutné řešit i takové detaily, jako je nepřetržitě volná manipulační trasa od vrtulníku nebo sanitek k sálu urgentního přijmu a podobně. Ode dne přestěhování je však také zcela zprovozněn nový vjezd pro sanitní vozy PNP a LZS, které přivážejí urgentní, traumatologické a chirurgické pacienty. Vedle něj byl otevřen nový vstup pro pěší pacienty, přicházející k ošetření na akutní  traumatologickou a chirurgickou ambulanci.

Urgentní příjem je nyní členitější. Najdete tu prostor pro příjem pacienta, v jehož bezprostřední blízkosti se nacházejí jednotlivé urgentní boxy - toxikologický, dětský a traumatologický. Lékaři i samotní pacienti tak mají v těchto chvílích mnohem větší soukromí, což je důležité zvlášť při příjmu několika pacientů najednou. Na tyto prostory navazuje kompletní servis v podobě rentgenového pracoviště s RTG přístrojem a CT přístrojem, dále zákrokovým sálkem, místností se sonografickým přístrojem a sádrovnou. Samozřejmě zde nechybí také zázemím pro personál - šatny, služební místnosti a sklady. V rámci rekonstrukce byla vybudována také místnost pro jednání a řešení krizových situací, z níž bude možné organizovat a řídit krizové situace (hromadné havárie, krizový plán). Zároveň tento prostor sloužit k výuce studentů.

Největší rekonstrukce tzv. „za chodu" v dějinách FNO se chýlí ke konci, na úplném závěru však všechny čeká jedno z nejmodernějších center s nejkomplexnějším příjmem v ČR a možná i ve střední Evropě, které bude schopno zajistit špičkovou péči pro akutní pacienty. „Poděkování patří všem, kteří se na jeho rekonstrukci podíleli, vedení FNO počínaje a sestřičkami konče," dodává na závěr MUDr. Jelen. „Proces přestavby však pokračuje. Je třeba zrekonstruovat celý ambulantní trakt a vybudovat expektační lůžka. Čeká nás dalších několik měsíců tvůrčí práce spojené s vysokými nároky na psychiku, trpělivost a vstřícnost. Kromě aklimatizace na novém pracovišti urgentního příjmu, doladění technických náležitostí a vlastního provozu nás čeká náročná práce na ambulancích v náhradních a vpravdě provizorních prostorách. Bude to vyžadovat pochopení ze strany pacientů i zaměstnanců FNO.

 


×
PředchozíDalší
Načítání