29.06.2011

Nejvytíženější centrum na světě v prvním roce provozu CyberKnife

 

MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onkologické kliniky FNO, rekapituluje první rok provozu unikátního ozařovacího přístroje

V dubnu 2010 byla ukončena rekonstrukce Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a součástí modernizovaného objektu se stala nová ozařovna s unikátním ozařovacím přístrojem s názvem CyberKnife. Šlo o jediný robotický ozařovač ve střední a východní Evropě. A nejen to. S kybernetickým nožem, který výrazně rozšířil možnosti léčby a dal ostravským odborníkům šanci léčit i pacienty, jimž v minulosti nebylo možné pomoci, se nyní pojí i další nej... O nich hovoří MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, přednosta Onkologické kliniky FNO.

„Před rokem jsme v rekordním čase zahájili fyzikální provoz ozařovače. Veškeré testování proběhlo dobře, naši lidé byli vynikající a dokázali novou technologii rychle a precizně zvládnout. Úřad pro jadernou bezpečnost byl maximálně vstřícný, kooperativní, takže start klinického provozu vypadal velmi dobře. Jenže pak začal náš boj o úhradu léčby pacientů z veřejného pojištění. My měli skvělý přístroj, který nám jiní záviděli, ale pojišťovny jakoby to nezajímalo. Po dlouhých průtazích jsme se nakonec o úhradách dohodli, ale výše hrazení léčby prostřednictvím CyberKnifu rozhodně není optimální a my jsme ekonomicky tlačeni ke zdi. Takže se můžeme „chlubit" tím, že léčba CyberKnifem je u nás nejlevnější v Evropě..."

K tomu pozitivnímu patří, že se vedení kliniky podařilo kolem ozařovače sestavit opravdu kvalitní tým lidí, kteří s ním pracují dobře a rádi. „Není to jen chvála na vlastním písečku," konstatuje MUDr. Feltl. „Po roce provozu máme srovnání i na mezinárodní úrovni, vidíme, že se opravdu nemáme za co stydět. Naopak, o tom, jak léčit pomocí kybernetického nože, už přednášíme i těm, k nimž většinou vzhlížíme jako k mistrům oboru. Například na výročním kongresu radiační onkologie v Německu jsme učili naše německé kolegy, jak s CyberKnifem pracovat."

Poté, co bylo během prvních dvanácti měsíců provozu ozařovače jeho prostřednictvím v Onkologické klinice FNO léčeno přes 300 pacientů, oznámil výrobce přístroje, že ostravské pracoviště je nejvytíženější centrum na světě v prvním roce provozu. Průměrný počet pacientů se běžně pohybuje kolem 150, Ostrava se dostala na více než dvojnásobek... Podle MUDr. Feltla se podařilo tak vysokého počtu pacientů dosáhnout i díky výbornému marketingu. „Mimo jiné jsme se obrátili přímo na pacienty a udělali jsme maximum pro to, aby se k nám mohli dostat. To znamená, že jsme zřídili telefonní infolinku i speciální e-mailovou schránku. Bylo povinností lékaře do 24 hodin odpovědět na e-mail, takže naše reakce byla opravdu rychlá. Umožnili jsme elektronickou konzultaci lékařských zpráv, takže v prvních třech měsících se k nám dostalo 50 procent pacientů samo bez reference lékaře, což je světový unikát. Pacienti se pak ke svým lékařům vraceli spokojení a v podstatě bez vedlejších účinků, takže doktoři viděli, že to funguje, a začali k nám posílat další pacienty."

Zvolená cesta se vyplatila, náběhová křivka ostravského CyberKnifu je nejstrmější na světě. Zatímco jinde je v prvním roce provozu léčeno kolem 100 pacientů a teprve ve druhém a třetím roce se jejich počty dostávají zhruba na 200 ročně, v případě Onkologické kliniky FNO to bylo už zmíněných 300 v prvních dvanácti měsících. „Mimochodem světový běžný průměrný roční počet pacientů léčených CyberKnifem je 200, takže my jsme výrazně nad obecným průměrem už v prvním roce existence," pokračuje MUDr. Feltl s tím, že v současné době už pominul počáteční „wow efekt" a příliv pacientů je stabilní. Stabilní, ne klesající. „Ještě před zprovozněním ozařovače jsme intenzivně oslovovali celou republiku a informovali o tom, v čem budeme našim kolegům a jejich pacientům schopni díky kybernetickému noži vyjít vstříc. Které pracoviště má zájem s námi spolupracovat, má možnost. Během doby provozu kybernetického nože se nám podařilo vybudovat dobré vztahy například s odděleními a klinikami v Brně, Českých Budějovicích, Motole nebo Liberci které nám posílají své pacienty."

Prostřednictvím CyberKnifu byl léčen každý pacient, který centrum kontaktoval, a jehož diagnóza je vhodná pro tento typ léčby. „Velmi pozitivní je, že díky tomuto ozařovači dokážeme lépe léčit opravdu široké spektrum diagnóz. Tou nejčastější je karcinom prostaty, pak jsou to jaterní a plícní metastázy, nádory slinivky, mozku a páteře, izolované lymfatické uzliny. Mimochodem, polovina všech pacientů léčených CyberKnifem v Evropě pro karcinom prostaty byla léčena u nás." pokračuje přednosta Onkologické kliniky FNO a dodává, že čekací doba od kontaktování kliniky po zahájení léčby představuje maximálně šest týdnů. „Nikdy se nestalo, že bychom pacienta odmítli z kapacitních důvodů, vždy to bylo jen proto, že při jeho diagnóze nemohla být léčba ozařovačem indikována," zdůrazňuje.

Aby během jednoho roku mohlo být léčeno přes tři sta pacientů, má CyberKnife prodloužen provoz na dvanáct až třináct hodin denně, během nichž je léčeno, podle typu diagnóz, pět až deset pacientů. Delší směnu neumožňuje fakt, že se přístroj sám v případě přehřátí z bezpečnostních důvodů vypne. „Nicméně i tak máme po roce provozu dostatečné zkušenosti a díky stovkám pacientů, které jsme léčili, i dobré reference. Když bilancuji ten první rok, musím říct, že se drtivá většina našich očekávání potvrdila. Proklamovali jsme, že budeme spádovým pracovištěm pro celou republiku. Jsme jím. Tvrdili jsme, že nejsme konkurence gamanože. A skutečně nejsme. Jsme doplněk, ne konkurence. Prohlašovali jsme, že přístroj bude vytížen a že s ním budou pracovat kvalitní odborníci. I to jsme bezezbytku dodrželi."

 


×
PředchozíDalší
Načítání