07.06.2011

Šetrná operace křečových žil radiofrekvenční sondou

Máte křečové žíly? Potřebujete operaci a bojíte se velkých modřin a následné delší rekonvalescence? Fakultní nemocnice v Ostravě již od loňského roku nabízí jedinečnou méně invazivní metodu operace křečových žil pomocí radiofrekvenční sondy – takzvanou metodu radiofrekvenční ablace. Ta zajistí příznivější pooperační průběh s rychlejším návratem do běžného života.

 

„Klasická operace křečových žil dolních končetin spočívá ve dvou krocích – odstraní se viditelné křečové žíly a zamezí se příčině jejich dalšího vzniku. Tou je často špatně fungující velká či malá saféna – hlavní žilní kmeny povrchního žilního systému, přes které se do dolní končetiny zpětně vrací krev. Ty se při klasické operaci odstraní z těla vytržením. Při radiofrekvenční ablaci se ponechá saféna v těle. Zavede se do ní sonda, která safénu prostřednictvím radiofrekvenčních vln zataví (uzavře), a tím se odstraní příčina další tvorby křečových žil. Při této nové metodě, která trvá pouhé 1 až 2 minuty, nevznikají tak velké hematomy, pacient má menší bolesti, je zde i menší riziko zánětu a je zajištěna rychlejší rekonvalescence. Navíc se jedná o metodu bezpečnou s minimálním rizikem komplikací," vysvětluje MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D., staniční lékař chirurgie ve FNO, který se specializuje na cévní chirurgii.

V minulém roce zde odoperovali celkem 84 pacientů s křečovými žilami, většinu z nich klasickou chirurgickou cestou. Dvanáct pacientů však využilo této nové šetrnější metody. „Důvod tohoto nízkého počtu je finanční. Klasická operace křečových žil je hrazena ze zdravotního pojištění a je pro pacienta zdarma. Použití radiofrekvenční sondy není ze zdravotního pojištění hrazeno a pacient musí zaplatit zhruba 13000 Kč za sondu, což je jediný, ale zásadní důvod, který brání většímu rozšíření této jinak šetrné metody," pokračuje MUDr. Mazur, Ph.D.

V České republice je zhruba 110 pracovišť cévní chirurgie, metodu radiofrekvenční ablace při operacích křečových žil však používá jen pár z nich, mezi ně patří i ostravská fakultní nemocnice. „Největší zásluhu na tomto faktu má zcela jistě přednosta doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc., díky jehož aktivitě a vstřícnosti vedení nemocnice, bylo možné tento moderní přístroj zakoupit. Pacienti tak mají možnost využít mnohem šetrnější metody při operaci křečových žil. A i do budoucna plánujeme další rozšíření ještě méně invazivnějších metod. K odstraňování varikozit stále častěji používáme speciální háčky. Rádi bychom spojili také radiofrekvenční ablaci s peroperačním ultrazvukovým cévním vyšetřením. S tímto už máme také první zkušenosti," dodává na závěr MUDr. Mazur, Ph.D.


×
PředchozíDalší
Načítání