12.05.2011

Přijďte si vyšetřit znaménka

Onkodermatologická ambulance ve FNO ročně diagnostikuje zhruba 170 nových vysoce zhoubných kožních nádorů z pigmentových buněk, melanomů

 

Je třeba nechat se vyšetřit včas!

V pátek 13. května proběhne v rámci mezinárodního dne prevence výskytu melanomu v ostravském nákupním centru Avion Shopping Park Ostrava akce zaměřená na prevenci výskytu a včasného odhalení melanomu. Lékaři Kožního oddělení FN Ostrava budou v čase 10 – 18 hod. provádět lidem vyšetření znamének v mobilních ordinacích, které případní zájemci najdou v nákupní galerii Avionu. K dispozici bude 6 mobilních ordinací a řada informačních materiálů. Jedná se o jednu ze 3 akcí, kdy si v rámci České republiky budou moci lidé nechat takovýmto způsobem zkontrolovat kůži.

 

V ambulanci pro kožní nádory a pigmentové névy s melanomovou poradnou, která je součástí Kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava a jejíž spádovou oblastí je celý Moravskoslezský kraj, je ročně diagnostikováno 170 nově vzniklých zhoubných kožních nádorů, melanomů. Právě sem posílají odborní nebo praktičtí lékaři pacienty, u nichž mají podezření na vznik tohoto kožního nádoru, nebo pacienty, u nichž byl již melanom histologicky diagnostikován.

„Melanomy, zhoubné nádory vycházející z pigmentových buněk, jsou nebezpečné především tím, že metastazují velmi časně a pacienti mnohdy přicházejí pozdě, to znamená v době, kdy již kromě nádoru na kůži jsou nádorové buňky přítomny i v jiných orgánech a tkáních," konstatuje MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D., primářka Kožního oddělení FNO. „Melanom se šíří nejprve horizontálně. Pokud pacient přijde v této počáteční fázi růstu nádoru a podstoupí operaci, je v podstatě vyléčen, protože nádorové buňky ještě nepronikly do krevních a lymfatických cév. Není-li však léčen, začíná po určité době melanom růst vertikálně a dochází k jeho metastatickému šíření. Přicházejí k nám pacienti, kteří s odborným vyšetřením dlouho otáleli a melanom stihl dorůst do hloubky mnoha milimetrů. Pravděpodobnost, že nádorové buňky se již rozšířily a vytvářejí metastázy, je v tom okamžiku velmi vysoká. Proto klademe důraz na včasnou diagnostiku a adekvátní rozsah chirurgické léčby."

Mezi laickou populací stále ještě přetrvává představa, že melanomy vznikají pouze z mateřských znamének. „Z rizikových znamének vzniká přibližně čtyřicet procent melanomů, šedesát procent vzniká na kůži, kde nikdy žádné znaménko nebylo a od počátku se jednalo o melanom," konstatuje MUDr. Vantuchová. Jedním z rizikových faktorů pro vznik melanomu v dospělosti může být také to, že se člověk v dětství spálí na slunci. Proto lékaři doporučují ochranu před sluncem v podobě opalovacích krémů s ochrannými faktory a výběr vhodného oblečení, které chrání tělo před slunečními paprsky.

„Prvním krokem po stanovení diagnózy melanomu je určení léčebného plánu a radikální chirurgické odstranění kožního nádoru s dostatečným ochranným lemem. S tím vším samozřejmě souvisí detekce, exstirpace a ultramikrostagingové mikroskopické vyšetření sentinelové uzliny, tedy uzliny, která je nejblíže nádoru. Tento krok probíhá na Klinice nukleární medicíny FNO, kde speciálním vyšetřením určí lokalizaci první spádové lymfatické uzliny. Operatér, který odstraňuje melanom, během této operace zároveň pomocí speciální radionavigační sondy vyhledá tuto uzlinu a odstraní ji. Navazuje práce patologa, který nám poskytne veškeré potřebné údaje o vlastnostech nádoru a zhodnotí případnou přítomnost nádorových buněk i v uzlině. Tyto informace mohou například vést k tomu, že následně jsou v dané spádové lymfatické oblasti odstraněny všechny uzliny. V každém případě jde o příklad mezioborové spolupráce v rámci FNO, kdy se na léčbě pacienta kromě onkodermatologa podílejí specialisté chirurgických oborů, plastičtí chirurgové, patologové, kliničtí a radiační onkologové a lékaři kliniky nukleární medicíny," dodává MUDr. Vantuchová.

Pacienti s rizikovými melanomy nebo ti, u nichž jsou prokázány nádorové buňky v lymfatické uzlině, podstupují následně biologickou léčbu, která podporuje imunitní systém. Tato léčba trvá rok, případně dva, poté je pacient celoživotně sledován. V současné době  je v onkodermatologické ambulanci sledováno zhruba 1500 pacientů s diagnózou melanomu.


×
PředchozíDalší
Načítání