03.05.2011

Ve FN Ostrava pracuje mezioborová skupina pro léčbu pacientek s poruchami příjmu potravy

Od nového roku již deset nových pacientek!

Už rok pracuje ve Fakultní nemocnici Ostrava mezioborová pracovní skupina, která je zaměřena na léčbu dívek s poruchami příjmu potravy. V rámci komplexní péče o tyto pacientky, které mimo jiné potřebují individuální přístup k řešení svých potíží, jsou součástí týmu odborníci z oboru psychiatrie, dorostového lékařství a dětské a adolescentní gynekologie. Skupina, která spolupracuje s dětskou psycholožkou, již oslovila přes 240 pediatrů a 15 psychiatrů z Moravskoslezského kraje, jimž nabídla pomocnou ruku i stručný návod, jak odhalit riziko poruch příjmu potravy přímo v ordinaci pediatra či psychiatra.

Iniciátorkou vzniku této mezioborové skupiny byla MUDr. Andrea Polová z Ambulance dětské a dorostové gynekologie Porodnicko-gynekologické kliniky FNO. „K potížím dívek s poruchami příjmu potravy mnohdy patří i poruchy menstruačního cyklu, proto se pacientky často dostanou do naší ambulance. Šlo mi o to pomoci jim nejen v oblasti gynekologie, ale nabídnout jim komplexní a po všech stránkách co nejúčinnější péči. Jde totiž nejen o psychiatrickou diagnózu, ale také o rozsáhlou endokrinně metabolickou poruchu," vysvětluje lékařka a dodává, že pracovní skupina odborníků Fakultní nemocnice Ostrava se poprvé sešla v březnu roku 2010. „Členové týmu společně řeší problematiku poruchy příjmu potravy, každý tuto otázku otevírá z pohledu své odbornosti, společně konzultujeme a analyzujeme jednotlivé případy, které řešíme ve svých ambulancích. Jde nám především o zefektivnění práce ve prospěch našich pacientek."

Od března 2010 do března 2011 tým specialistů FNO vyšetřil 17 nových pacientek. ,,Sedm jsme vyšetřili do konce roku 2010, dalších deset již prošlo ambulancemi od začátku roku 2011. Tyto dívky k nám byly poslány většinou dětskými lékaři poté, co se u nich projevil výrazný váhový úbytek," pokračuje MUDr. Polová s tím, že počet pacientek roste právě i díky větší informovanosti pediatrů.

„Důležité je také to, aby dívky s poruchami příjmu potravy a poruchami menstruačního cyklu věděly, že mají možnost obrátit se na specialisty zmíněné mezioborové skupiny nejen prostřednictvím doporučení svého praktického lékaře či gynekologa, ale v akutních případech také přímo, bez doporučení. Všechny tři ambulance, které se na projektu podílejí, jsou společně k dispozici v jeden shodný den, a to v úterý. Znamená to, že jsme schopni si pacientku v rámci jedné její návštěvy předat, aby naše pomoc byla rychlá, opravdu komplexní a co nejúčinnější," pokračuje MUDr. Polová. „Úloha gynekologa a pediatra se ukazuje jako stěžejní pro včasný záchyt pacientek s příznaky poruch příjmu potravy, psychiatrická diagnostika a léčba jsou u těchto diagnóz nezbytné."

Členové pracovní skupiny se také snaží seznámit odbornou i laickou veřejnost s rozsahem problematiky a šířkou zaměření skupiny. Kromě spolupráce s občanským sdružením Anabell, které se zmíněnou problematikou zabývá, se kontaktují s pediatry nebo na zmíněnou problematiku upozorňují formou přednášek na specializovaných seminářích a kongresech. Mezioborová skupina například přednesla ucelený blok přednášek o komplexním přístupu k poruchám příjmu potravy a poruchám menstruačního cyklu na listopadovém Moravskoslezském pediatrickém dni v Ostravě. Toto téma bylo otevřeno také na 43. celostátní konferenci gynekologie dětí a dospívajících, která se konala ve dnech 7. až 9. dubna 2011 v lázních Sanatoria Klimkovice. Spoluorganizátorem této konference byla Porodnicko-gynekologická klinika FNO.

 

Ke konzultaci a vyšetření je možné se objednat přímo do jednotlivých ambulancí:

Ambulance dorostového lékařství, MUDr. Zita Obdržálková, úterý 8 až 14 hodin, telefon k objednání: 597 373 528.

Dětská psychiatrická ambulance, MUDr. Kristýna Pavlíková, MUDr. Gabriela Vaníková, úterý 8 až 15 hodin, telefon k objednání: 597 373 280.

Ambulance dětské a dorostové gynekologie, MUDr. Andrea Polová, úterý 7 až 15 hodin, telefon k objednání: 597 373 246.

 


×
PředchozíDalší
Načítání