18.05.2011

Moravskoslezští policisté darují krev

 

Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou nelze jakkoli nahradit. Dobrovolní dárci krve proto v průběhu roku docházejí na místa, kde životodárnou tekutinu darují. Díky nim mohou lékaři zachránit nejeden lidský život. Zásoby krve by se proto neměly nikdy vyčerpat. To vše si moravskoslezští policisté uvědomují a myšlenka, jak intenzivně podpořit dárcovství krve, vyústila v to, že již tři roky nazpět podporují policisté a zaměstnanci Policie ČR na severu Moravy bezplatné dárcovství krve formou hromadného darování. Dávají tak jednoznačně najevo, že slouží občanům nejen v rámci povolání, ale jsou ochotni dát mnohem víc a pomoci k záchraně zdraví a života i jinou formou.

I letos se uskuteční akce „Moravskoslezští policisté darují krev". Akce je určena nejen policistům, ale také „civilním" zaměstnancům Policie ČR a co je důležité, kromě pravidelných dobrovolných dárců jí chceme oslovit i ty, kteří se odhodlají darovat krev poprvé. Myšlenku akce budou letos podporovat Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, firma Nef de Sante a Český červený kříž.

Akce bude zahájena ve středu 18. května 2011 v 8.50 hodin v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

Krev od dárců může zachránit – a zachraňuje - životy při operacích nebo závažných poraněních, ale může také pomoci například u komplikovaného porodu. Konkrétněji řečeno, dostupnost dostatečného množství krve může zachránit život při poporodním krvácení. "Předporodní, nebo poporodní krvácení patří k nejčastějším komplikacím, které mohou rodící ženy potkat. Krev a plazmu však potřebuje Porodnicko-gynekologická klinika nejen v těchto okamžicích. Dennodenně se řeší nejrůznější případy, při nichž se bez spolupráce s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava neobejdou," říká tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Ing. Tomáš Oborný. Jen zmíněná spotřeba krve a plazmy jednoho ze sedmnácti chirurgických oborů Fakultní nemocnice Ostrava vyžaduje spolupráci Krevního centra ostravské nemocnice s mnoha dobrovolnými dárci.

 


×
PředchozíDalší
Načítání