13.04.2018

Den hlasu

Moravskoslezský kraj patří k oblastem s vysokým výskytem zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku

V rámci Světového dne hlasu si můžete ve Fakultní nemocnici Ostrava nechat vyšetřit hlasivky

V pondělí 16. dubna se Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava poprvé připojí k oslavám Světového dne hlasu. Od desáté hodiny dopolední bude ve vestibulu polikliniky nemocnice probíhat program v podobě představení hlasové improvizace One voice show zpěváka a performera Patrika Kee, jejímž cílem je hlavně podpora zájmu o využití obrovského potenciálu lidského hlasu, a videoprojekce prezentující vyšetření hlasivek, hlasovou terapii a operační výkony na hlasivkách. Ve foniatrické ambulanci v druhém patře polikliniky bude v čase od 11 do 12 a od 13 do 15 hodin probíhat vyšetření hlasivek metodou zvětšovací videolaryngoskopie a videokymografie.

„Moravskoslezský kraj patří k oblastem s vysokým výskytem zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku,“ říká přednosta ORL kliniky doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA. „I proto chceme občany regionu upozornit, aby nepodceňovali varovné signály, například déletrvající chrapot. Lidé, kteří chraptí déle než tři týdny, by měli navštívit ORL nebo foniatrickou ambulanci. Může totiž jít o postižení hlasivky například hlasovými otoky, uzlíky, polypy nebo obrnou hlasivky, případně může chrapot být příznakem nádorového onemocnění hrtanu. Včasný záchyt nádorových onemocnění hlasivek je přitom základním předpokladem jejich úspěšné léčby s minimálním dopadem na organismus.“

Světový den hlasu byl jako Den hlasu ustanoven v Brazílii v roce 1999 jako reakce na zvýšený výskyt zhoubných nádorů hrtanu. „Akce se rychle se rozšířila po celém světě, první Světový den hlasu byl slaven v roce 2003. Česká republika se k této iniciativě připojila poprvé v roce 2009 a Fakultní nemocnice Ostrava letos,“ dodává docent Komínek s tím, že

foniatři fakultní nemocnice chtěli svým připojením k Světovému dni hlasu upozornit také na význam hlasu, který je základním prostředkem mezilidské komunikace a zároveň jedinečnou součástí každé lidské osobnosti.

Desatero pro zdravý hlas

1. Nekuřte.

2. Nepřemáhejte zbytečně hlas. Nemluvte v hlučném prostředí.

3. Po hlasové zátěži či infekcích dýchacích cest dopřejte svému hlasu klid.

4. Šepot, zejména usilovný, namáhá hlasivky.

5. Sucho v krku škodí hlasu. Dbejte na dostatečný přísun tekutin.

6. Alkohol v nepřiměřeném množství způsobuje rozšíření cév hlasivek a může vést ke zhoršení kvality hlasu. Tvrdý alkohol vysušuje sliznice.

7. Vleklý chrapot, kašel a pocit cizího tělesa v krku mohou být způsobeny také průnikem žaludečních šťáv do jícnu a hrtanu.

8. Vyhněte se velkým výkyvům teploty, klimatizace má být nastavena maximálně o 6 0C méně, než je ve venkovním prostředí.

9. Neléčené alergie na inhalační alergeny mohou způsobit poruchu hlasu.

10. Chrapot trvající déle než 3 týdny vyžaduje vyšetření hlasivek k vyloučení nádorového onemocnění.


×
PředchozíDalší
Načítání