29.02.2012

Výběrová řízení na pozici přednosta

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity spolu s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava vyhlašují výběrová řízení na obsazení místa:

 

  • přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie (tuberkulóza a respirační nemoci), vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky přijímá do 2. 4. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.

 

  • přednosta Kliniky dětské neurologie

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru dětská neurologie, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky přijímá do 2. 4. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.

 

  • přednosta Ústavu radiodiagnostického

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-pedagogická hodnost (doc., prof.), praxe minimálně 10 let v oboru, pedagogická a publikační aktivita, morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti.

Přihlášky přijímá do 2. 4. 2012 do 14 hodin úsek zaměstnanosti nebo podatelna, FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba.

 

K přihlášce nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, osobní dotazník, doklady o vzdělání a udělených titulech, přehled pedagogických a publikačních aktivit, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., reference dvou odborných ručitelů, platný výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení uchazeče, že proti němu není vedeno soudní řízení a návrh koncepce řízení příslušného pracoviště.


×
PředchozíDalší
Načítání