15.02.2012

BAHA sluchadlo - první operace svého druhu v Moravskoslezském kraji

Poprvé v Moravskoslezském kraji bylo 14. února 2012 ve Fakultní nemocnici Ostrava pacientovi voperováno kostní sluchadlo BAHA. V České republice byly tyto operace doposud prováděny jen v pražském Motole.

„Kostní sluchadlo BAHA je řešením pro těžce sluchově postižené, jimž z různých příčin nevyhovuje klasický typ sluchadla. Jde například o pacienty s trvalým výtokem z uší nebo o pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem," vysvětluje doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA, přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNO.

Pacientka, které jako první bude v Otorinolaryngologické klinice FNO vsazeno BAHA sluchadlo, trpí oboustranně chronickým zánětem středního ucha. „Jde však o ženu, jejíž stav není možné řešit operačně," zdůvodňuje volbu BAHA sluchadla přednosta ORL kliniky s tím, že pacientka už měla možnost vyzkoušet kostní vibrátor, který jí vyhovoval. „Kvalita přenosu zvuku by po zavedení BAHA sluchadla měla být ještě lepší a pacientka by s ním měla být schopna normálně komunikovat."

BAHA sluchadlo, které pracuje na principu vibrace kostí, je fixováno ke kosti lebky šroubem ze speciálního titanového materiálu, jenž umožňuje tzv. osteointegraci, tedy velmi pevné spojení šroubu s kostí. K šroubu je BAHA sluchadlo připojeno po několika týdnech, kdy je šroub již v lebce pevně zafixován. „Operace je prvním krokem k vyřešení problému pacientky. Navazovat bude péče na našem foniatrickém pracovišti," pokračuje MUDr. Komínek, podle kterého jeho tým při novém úkolu zúročí i své zkušenosti z péče o pacienty s kochleárními implantáty. „Multioborová spolupráce patří k výhodám, které nám zázemí fakultní nemocnice poskytuje. Členem týmu, jenž se bude věnovat pacientům, pro které bude vhodné BAHA sluchadlo, je například náš speciálně vyškolený technik. Využít chceme i naší spolupráce s pedagogickým centrem pro sluchově postižené i podpory psychologů. Rozšíření naší činnosti o operace směřující k zavedení BAHA sluchadel kromě toho úzce souvisí i s plošným screeningem sluchu novorozenců, který se nám jako první nemocnici v kraji podařilo zavést před dvěma lety a postupně rozšířit do všech nemocnic v regionu."

Zatímco kochleární implantáty jsou využívány u pacientů neslyšících nebo s velmi těžkou nedoslýchavostí, u nichž není možné korigovat sluchovou vadu standardním sluchadlem, BAHA sluchadlo slouží k řešení převodní nedoslýchavosti u pacientů, kteří úplnou ztrátou sluchu netrpí, ale z různých důvodů nemohou být operováni. Může jít jak o dospělé pacienty, tak o děti, které se například narodily s tzv. atrezií zvukovodu, kdy zvukovod není vytvořen a zvuk nemůže projít do středního ucha. K novým úkolům foniatrů ve FNO tedy bude patřit oslovování pacientů, pro něž bude BAHA sluchadlo ideálním řešením.


×
PředchozíDalší
Načítání