24.06.2020

Podpisem prohlášení podpořilo vedení FN Ostrava zachování oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava  MUDr. Jiří Havrlant, MHA a náměstkyně pro léčebnou péči doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.  přidali dnes v budově Krajského úřadu Moravskoslezského  kraje podpis pod Prohlášení na podporu akreditace studijního oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zájem zachovat fakultu potvrdil podpisem i hejtman kraje, náměstek pro zdravotnictví, primátor Ostravy, rektor OU, děkan  i  proděkan LF a také zástupci krajských nemocnic a zdravotních pojišťoven. Národní akreditační úřad by měl o udělení akreditace jednat  v průběhu prázdnin.

 

IMG_4625 IMG_4632 IMG_4635

 

Prohlášení na podporu akreditace

studijního oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Moravskoslezský kraj (MSK) je třetím nejlidnatějším krajem v ČR, který si nese historickou zátěž orientace na těžký průmysl, ekologických škod a imigrace pracovníků žijících v částečném sociálním vykořenění. Navzdory svému progresivnímu vývoji se MSK potýká více než jiné oblasti s problémem chybějících zdravotnických pracovníků.

Před deseti lety došlo v MSK k transformaci Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v Lékařskou fakultu (LF OU). Stalo se tak v době zviditelnění problému s nedostatečným počtem lékařů v ČR. Vznik nové a plně samostatné lékařské fakulty s sebou přinesl bezprecedentní výzvy, které v novodobé historii žádná z lékařských fakult neřešila.  Bylo nutné zajistit nové zázemí výuky, přivést nové odborníky, zavést nové sylaby vzdělávání, definovat nové výzkumné záměry a zajistit financování všech těchto kroků.

LF OU po úvodních letech, strávených řešením praktických problémů, prokazuje v posledních letech svůj zrychlující se vývoj na poli rostoucí kvalifikace vyučujících i kvality vědecké činnosti. Položení kvalitních základů se tak může osvědčit teprve v delším než desetiletém časovém období, neboť se opírá o multiplikační efekt. V současné době mají zdravotničtí zaměstnavatelé i pacienti v regionu zkušenost s několika ročníky absolventů LF OU. Jejich příprava se zakládá na praktické a individualizované formě výuky, která zaručuje srovnatelnou kvalitu promujících lékařů s ostatními lékařskými fakultami v ČR.

I proto se cítíme oprávněni konstatovat, že LF OU plní bezezbytku své základní poslání, kterým je příprava plně erudovaných lékařů. Současně jsme na základě dosavadních zkušeností i předložených informací přesvědčeni, že personální nedostatky je LF OU v horizontu několika let schopna vypořádat. V tomto svém transformačním úsilí může lékařská fakulta počítat s naší plnou podporou. Velmi nám záleží na zachování kontinuálního vzdělávání budoucích lékařů v MSK. Udržet lékařskou fakultu v Ostravě je pro zachování dostupnosti zdravotní péče v regionu klíčové.


×
PředchozíDalší
Načítání