24.06.2020

UDRŽET LÉKAŘSKOU FAKULTU V OSTRAVĚ JE KLÍČOVÉ, SHODLI SE ZÁSTUPCI UNIVERZITY, NEMOCNIC, MĚSTA I KRAJE

Udržet lékařskou fakultu v Ostravě je pro zachování dostupnosti zdravotní péče v regionu klíčové. Shodli se na tom hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák společně s vedením fakulty i univerzity a zástupci nemocnic. Na dnešní tiskové konferenci společně deklarovali, že pro zachování medicíny v regionu udělají všichni společně maximum.

„I když mám z pozice hejtmana kraje nulové možnosti do procesu udělení akreditace lékařské fakultě Národním akreditačním úřadem vstupovat, tak tuto situaci samozřejmě neustále sleduji a snažím se napomoci jejímu řešení. Tuto kauzu totiž vnímám jako klíčovou pro budoucnost našeho kraje. Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Stačí se podívat na stav počtu lékařů, kteří u nás prostě chybí. Lékařská fakulta v našem kraji je proto v našem kraji nepostradatelná,“ uvádí hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

aeos

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety. Po tuto dobu měla také platnou akreditaci pro přijímání studentů oboru Všeobecné lékařství Ostravské univerzity. Aby mohla přijímat studenty medicíny na dobu dalších deseti let, žádá o udělení nové akreditace.  „Akreditační spis jsme poctivě připravovali zhruba dva roky. O tom, že byl spis připraven dobře, svědčí fakt, že se výtky ze strany pracovní komise Národního akreditačního úřadu a odborného zpravodaje týkají výhradně nedostatečného personální zabezpečení vedení klinik a ústavů odpovídajícím počtem docentů a profesorů. Podle komise jde ale o výtky natolik závažné, že se rozhodla doporučit Národnímu akreditačnímu úřadu akreditaci nakonec neudělit,“ vysvětluje vážnost situace děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek s tím, že to ale nutně neznamená, že úřad fakultě akreditaci nakonec neudělí. „Některé výtky se nám podařilo odstranit, k jiným výtkám jsme zase podali vysvětlení, a proto stále doufáme, že by se nám akreditaci mohlo podařit získat,“ dodává děkan Arnošt Martínek. V případě, že by fakulta akreditaci nezískala, neznamenalo by to podle děkana automaticky zánik lékařské fakulty, současní studenti medicíny by mohli školu bez problémů dostudovat, škola by ale nemohla přijmout studenty nové. „To by byl samozřejmě problém. Pro region by to znamenalo citelný výpadek několika desítek lékařů, kteří ročně na fakultě studium úspěšně ukončí. Většina z nich už dnes totiž zůstává v moravskoslezském regionu,“ upozorňuje děkan Arnošt Martínek. O novou akreditaci by si fakulta mohla opětovně zažádat nejdříve za dva roky.

To, jak důležitá je pro region lékařská fakulta, ukázala podle proděkana pro vědu a výzkum Václava Procházky také pandemie COVID-19. Během nouzového stavu se do pomoci nemocnicím a ostatním zdravotnickým zařízením zapojilo celkem 282 studentů, včetně 170 mediků. „Celkem 90 studentů pomáhalo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Další studenti působili ve 13 nemocnicích a 9 domovech seniorů Moravskoslezského kraje či u dalších poskytovatelů zdravotní péče, včetně 10 nemocnic a domovů v jiných krajích. Studenti se sami hlásili do malých krajských nemocnic, řada z nich byla poté ze strany nemocnic oslovena s nabídkou další spolupráce,“ sdělil proděkan pro vědu a výzkum Václav Procházka.

20200624_100517

Už ze samotného názvu je zřejmé, že fakultní nemocnice a lékařská fakulta jsou spojené nádoby. „Studenti jsou u nás jako doma, mají tady zázemí skvěle vybavených výukových pracovišť i široké možnosti budoucího uplatnění. Těší mě, že řada absolventů ostravské fakulty „zakotví“ po studiu právě ve fakultní nemocnici nebo v ostatních nemocnicích našeho regionu. Tito absolventi jsou velmi dobře připraveni. My potřebujeme medicínu omladit, region stárne a s ním i lékaři, kterých tady chybí desítky. Existenci a stabilní fungování Lékařské fakulty v Ostravě pokládám za naprosto zásadní podmínku poskytování kvalitní zdravotní péče v celém Moravskoslezském regionu v následujících letech,” zdůraznil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

„Výtkám Národního akreditačního úřadu rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je nesmírně důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky či dokonce kvalita absolventů,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata. „V situaci, kdy v naší republice chybějí lékaři, se uvažuje se o umožnění praxe kolegům ze zahraničí včetně států mimo Evropskou unii. Nicméně u těchto lékařů mnohdy nevíme mnoho o kvalitě jejich univerzit, předchozí výuky a už vůbec nic o vědecké erudici jejich garantů. Zcela jistě budou mít navíc hendikep v potřebné znalosti našeho jazyka. I při vědomí nedostatku vyučujících s titulem docent či profesor na plný úvazek jsme si však u absolventů naší fakulty jisti kvalitou zdravotnických zařízení i lékařů, kteří se na jejich praktické výuce podílejí,“ vysvětlil rektor Jan Lata. Podle něj jsou úvahy o možnosti převzetí lékařské fakulty jinou univerzitou nepřijatelné a znamenalo by to několikaleté přerušení její činnosti.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity vznikla před deseti lety, během kterých úspěšně ukončilo studium 3323 absolventů, včetně 282 lékařů. Podle posledního průzkumu ostravské lékařské fakulty zůstává 80 procent absolventů oboru Všeobecné lékařství v Moravskoslezském kraji. Do vzniku a rozvoje fakulty se za posledních 10 let investovalo zhruba 642 miliónů korun. Převážně šlo o investice z Evropských fondů. Fakultu ale také dlouhodobě finančně podporuje Město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Právě díky dlouhodobé finanční podpoře kraje může ostravská lékařská fakulta každoročně přijmout navíc pět studentů medicíny. Fakulta také dlouhodobě investuje do rozvoje a kvality výuky. Jedním z nejvýznamnějších současných projektů je stavba nového simulačního centra, které vznikne v místě bývalé budovy děkanátu. Nová cvičná nemocnice bude sloužit mladým medikům, studentům postgraduálních oborů i studentům ostatních zdravotnických oborů. Její výstavba bude stát téměř čtvrt miliardy korun.


×
PředchozíDalší
Načítání