29.03.2017

Uzavírka dopravy

V době od 2. do 15 dubna 2017 dojde z důvodů opravy vozovky k uzavírce ulice 17.listopadu v Ostravě-Porubě

 

Při provádění akce si stavební práce vyžádají při opravě vozovky uzavírku sil. I/11 - ul. 17. listopadu v úseku od křižovatky s ul. Opavskou ke křižovatce s ul. K Myslivně ve směru jízdy k ul. Rudné.

V opačném směru jízdy bude silniční provoz na ul. 17. listopadu zachován. Akce je rozdělena na dvě etapy. V 1. etapě bude uzavřena vozovka v úseku od křižovatky s ulicí Opavskou ke křižovatce s ulicí Dr. Slabihoudka. Při provádění 2. etapy bude uzavřen již celý opravovaný úsek od křižovatky s ul. Opavskou ke křiž. s ul. K Myslivně. Na ul. Dr. Slabihoudka bude v každé etapě zajištěn vjezd a výjezd vozidel stavby, linkových autobusů a vozidel IZS. Světelná signalizace na křiž. Ul. 17. listopadu x ul. Dr. Slabihoudka bude vypnuta. Po dobu stavby bude umožněn vjezd na parkovací plochu u fakultní nemocnice (pouze ze směru od ul. Rudné) a výjezd z parkovací plochy bude umožněn na ul. 17. listopadu pouze ve směru k ul. Opavské. Současně s uzavírkou 17. listopadu bude uzavřen vjezd na parkovací plochu a autobusovou zastávku „Rektorát VŠB".

Vyznačení objízdné trasy pro IAD:

Za uzavřený úsek ul. 17. listopadu pro směr jízdy k ul. Rudné bude vyznačena pro individuální automobilovou dopravu objízdná trasa po ul. Opavské, ul. Bílovecké, ul. Mannesmannové, sil. III/4785h a ul. Rudné.

Vyznačení objízdné trasy pro linkové autobusy:

Po dobu opravy vozovky ul. 17. listopadu budou zrušeny autobusové zastávky „Rektorát VŠB" a „Fakultní nemocnice" pro směr jízdy k ul. Rudné. Náhradní autobusové zastávky budou zřízeny na Hlavní třídě před křiž. s ul. 17. listopadu a na ul. 17. listopadu v úseku mezi křižovatkami s ul. Dvorní a ul. Opavskou s umístěním ve stávajících zálivech pro podélné stání vozidel.

Za uzavřené dopravní směry na křiž. Ul. Opavská x ul. 17. listopadu bude náhradní trasa pro linkové autobusy vedena z ul. Opavské na ul. Porubskou a Hlavní třídu. Z Hlavní třídy budou linkové autobusy při odbočení vlevo využívat tramvajové těleso. Z ul. 17. listopadu bude linkovým autobusům umožněn vjezd na ul. Dr. Slabihoudka.

Přehledná situace


×
PředchozíDalší
Načítání