22.03.2017

Fotodokumentace hojení ran

Tablety se speciální aplikací zkvalitňují léčbu pacientů. Hudba budoucnosti? Ne, současnost ve Fakultní nemocnici Ostrava

 

Sestra převazující pacientovi ránu má pocit, že se hojení nevyvíjí tak, jak by mělo. Pomocí tabletu ránu vyfotí a prostřednictvím zabezpečeného nemocničního informačního systému pošle snímek ke konzultaci lékaři, kolegyni nebo specialistovi z jiného oboru. Možná to zní jako hudba budoucnosti, ale ve Fakultní nemocnici Ostrava jde o už propracovanou a osvědčenou realitu stále častěji využívanou při léčebné péči.

Vše začalo v květnu 2016, kdy tým konzultantek hojení ran působící napříč klinikami Fakultní nemocnice Ostrava dostal k dispozici dvě desítky tabletů se speciální aplikací, která umožňuje měřit velikost rány i určit plochu epitelizace, granulace a nekrózy. „Navíc nám kvalitní zpracování fotografií i bezpečná archivace umožňují na základě opakování focení snímky po určitém čase nejen porovnat, ale i vytvořit graf vývoje rány, což nám pomůže posoudit průběh hojení. Už to je obrovský benefit, jenž se ještě znásobil spoluprací s naším IT oddělením, které zajistilo propojení tabletů s nemocničním informačním systémem. Díky kvalitním podkladům, které jsou součástí ucelené dokumentace pacienta a k nimž mají v případě potřeby přístup lékaři i sestry v celé nemocnici, je možné mnohem lépe rozhodnout o další léčbě pacienta. To přispívá jak ke zkvalitňování a zefektivňování léčebné péče, tak k rozvoji mezioborové spolupráce. Na hojení ran se tak mohou podílet specialisté například z chirurgie, angiologie, dermatologie, popáleninového centra nebo plastické chirurgie, kteří – aniž bychom složitě organizovali jejich setkání s pacientem a ostatními kolegy – posoudí na obrazovce počítače kvalitní snímek doplněný o podstatné informace týkající se stavu rány a navrhnou řešení," přibližuje Mgr. Lenka Krupová, vrchní sestra kožního oddělení FNO a odborná vedoucí týmu konzultantek hojení ran, projekt, o který už projevila zájem i jiná zdravotnická zařízení. „V lednu jsme náš projekt s názvem Fotodokumentace nehojících se ran ve FNO prezentovali v Jihlavě na devátém ročníku celostátní konference Dny bezpečí, kde zástupce jiných nemocnic zaujal jednotný způsob pořizování fotodokumentace, která navíc může být součástí nemocničního informačního systému a je zcela jednoduše přístupná všem lékařům napříč obory. Na devátém ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, jež je organizována společně se zmíněnou konferencí, byl náš projekt dokonce jedním ze šesti oceněných," pokračuje Mgr. Krupová. „Podstatné je pro nás především velmi pozitivní přijetí na půdě fakultní nemocnice, a to ze strany lékařů a sester napříč odbornostmi," dodává.

Jedním z prvních pracovišť, kde tablety začaly být ve FNO využívány, je právě kožní oddělení. „V našem oboru, kde se stav pacienta velmi rychle mění, je možnost precizního zaznamenání vývoje nejen chronické rány, ale i projevů kožních onemocnění velmi důležitá. Stejně tak významný je bezproblémový online přístup k fotodokumentaci. Za významné považuji i využívání tabletů v ambulancích, kde mohou lékaři posoudit vývoj rány na snímcích pořízených během jednotlivých ambulantních vyšetření. Při množství denně ošetřených pacientů je taková podpůrná informace vynikající pro přesné zacílení individuální péče," komentuje využívání tabletů v praxi MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D., primářka kožního oddělení, s tím, že jednou z prvních ambulancí, kde tablety začaly být používány, je melanomová poradna.

V současné době se ve FNO využívání fotodokumentace nehojících se ran rozšiřuje i na další pracoviště. „Postupně by online fotodokumentace měla být využívána napříč všemi obory, protože nehojící se rány vznikají ve všech odbornostech," uzavírá Mgr. Krupová. „A nejde jen o dekubity, spektrum ran je široké. S kvalitními snímky, které jsou součástí ucelené dokumentace pacienta v nemocničním informačním systému, mohou pracovat veškeré chirurgické obory, lůžková pracoviště, ambulance. To přispívá ke zkvalitnění léčebné péče i prohloubení mezioborové spolupráce, nezanedbatelným přínosem je rovněž zvýšení bezpečnosti zpracování a archivace pacientských dat."


×
PředchozíDalší
Načítání