03.03.2017

Transplantační centrum má k dispozici unikátní přístroj

K úspěšnosti transplantace ledvin ve Fakultní nemocnici Ostrava přispívá i unikátní přístroj LifePort Kidney Transporter s vlastní GPS

 

K 1. březnu letošního roku byly v Transplantačním centru Fakultní nemocnice Ostrava provedeny čtyři transplantace ledvin, loni bylo provedeno třicet osm transplantací ledvin. Na úspěšných výsledcích se přitom podílí i přístrojová pulzatilní perfuze, která umožňuje posouzení kvality ledvin zejména od marginálních dárců a jejich uchování v perfektní kondici až do transplantace orgánu příjemci.

Přístroj s názvem LifePort Kidney Transporter LKT 101-P určí, v jakém stavu ledvina je a zda je možné ji bezpečně transplantovat. „Jde o nejmodernější verzi svého druhu na území republiky. Nejenže přispívá ke zvýšení bezpečnosti a znásobení jistoty pozitivního výsledku transplantace, ale umožňuje až stoprocentní navýšení počtu ledvin vhodných k transplantaci. Díky LifePortu totiž můžeme k transplantaci použít i ledviny marginálních dárců, tzn. donorů ve věkové hranici nad 55 let a se současným výskytem více nemocí, kdy většinou jde o zemřelé s hypertenzi a diabetem," objasňuje MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplantačního centra FNO. „Ve zmíněném případě marginálních dárců jde o orgány, které by bez „prověření" LifePortem představovaly riziko v podobě neschopnosti ledviny adaptovat se v těle příjemce, a které by tedy nebyly s největší pravděpodobností k transplantaci použity. Přístroj tak dává šanci na život bez hemodialýzy více pacientům a navíc i snižuje finanční náklady ze strany zdravotních pojišťoven," pokračuje s tím, že zatímco náklady jen na dvanáct měsíců hemodialýzy se u jednoho pacienta pohybují okolo 800 tisíc korun, cena LifePortu představuje zhruba 570 tisíc korun, cena perfuzního setu nutného k zajištění bezpečné monitorace, uchování a transportu jedné ledviny je přibližně 54 tisíc korun a transplantace 135 tisíc korun. „Finanční výhodnost využívání LifePortu je tedy patrná na první pohled," konstatuje.

Transplantační centrum FNO má první přístroj určený k pulzatilní perfuzi od roku 2014, druhý od roku 2015. Do 1. března letošního roku byla pulzatilní perfuze použita patnáctkrát. A ve všech případech byla transplantace takto uchované ledviny úspěšná. „K výhodám přístroje patří perfuze a mechanický výplach, pasivní oxygenace, monitorace graftu a snížení rizika požděného nástupu funkce rizikového faktoru pro přežívání graftu," doplňuje MUDr. František Jalůvka z ostravského transplantačního centra. „Ledvina je v LifePortu uložena do média se stálou teplotou a je neustále proplachována speciálním roztokem tak, aby byl okysličován a aby byl zaručen základní metabolismus orgánu. Přístroj souběžně monitoruje i tlak v ledvině a teplotu ledviny, průtočnost a rezistenci v ledvině. Na základě těchto údajů vyhodnocujeme funkci ledviny. Náš přístroj, jenž je určen pouze k pulzatilní perfuzi ledvin, umožňuje díky speciální aplikaci, kterou je možné zavést i do mobilního telefonu, online monitoraci. Jeho součástí je navíc GPS, takže v případě transportu ledviny jsme neustále v obraze, kde se orgán v danou chvíli nachází a jaké jsou jeho parametry. To jsme si naposledy ověřili při převozu ledviny do plzeňského transplantačního centra, protože u nás jsme pro orgán dané krevní skupiny neměli příjemce. LifePort však transport orgánu bez problémů umožnil," uzavírá.


×
PředchozíDalší
Načítání