11.12.2017

Tisící transplantace ledviny ve Fakultní nemocnici Ostrava

V Transplantačním centru FNO, které letos v dubnu oslavilo 25 let činnosti, byla 19. října provedena tisící transplantace ledviny. Příjemcem je 56letý pacient dialyzačního střediska v Třinci, dárce pocházel z východních Čech. Shodou okolností byla ve stejný den a na stejném pracovišti transplantována druhá ledvina stejného dárce, jejímž příjemcem byla žena. V tomto případě šlo o 999. transplantaci ledviny ve FNO. Celkem bylo v Transplantačním centru FNO v letošním roce do konce října provedeno 39 transplantací.

„V tomto případě tisící transplantace šlo o pacienta, který již byl dialyzován. Naše pracoviště je však s jednotlivými hemodialyzačními středisky v neustálém kontaktu a snažíme se společně zajistit, aby k nám pacienty posílala k preemptivním transplantacím, to znamená dříve, než nastoupí na dialýzu. Díky tomuto preventivnímu kroku, který patří k současným medicínským trendům, se pacienti vyhnou nezbytné, ale časově i fyzicky a psychicky náročné fázi dialyzační léčby," konstatuje MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplantačního centra FNO.

 

  • Transplantační centrum vzniklo ve Fakultní nemocnici Ostrava v dubnu 1992, v současnosti je jedním ze sedmi specializovaných pracovišť v České republice.

  • Jde o jediné pracoviště v republice, které provádí transplantaci dětských kadaverózních ledvin dospělým příjemcům. První taková transplantace se uskutečnila v roce 1994.

  • V roce 2002 byl v Transplantačním centru FNO uskutečněn republikově první laparoskopický odběr ledviny ze živého dárce k příbuzenské transplantaci.

  • Statistické údaje centra za posledních pět let hovoří o 96,7procentním přežívání ledvin. Pacientů, jimž byl tento orgán transplantován, přežívá 95,9 procent.

  • K úspěšnosti transplantace ledvin v Transplantačním centru FNO přispívá i přístrojová pulzatilní perfuze, která umožňuje posouzení kvality ledvin zejména od marginálních dárců a jejich uchování v perfektní kondici až do transplantace orgánu příjemci.


×
PředchozíDalší
Načítání